fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zmowy cenowe to zagrożenie dla konkurencji

123RF
Ceny to jeden z ważnych elementów polityki handlowej i konkurencji. Dlatego też zdarzają się przypadki, że firmy porozumiewają się w sprawie wysokości cen. Takich praktyk zakazuje prawo.

Ustalanie przez przedsiębiorcę cen sprzedawanych produktów lub świadczonych usług stanowi istotny element walki konkurencyjnej. Niepewność co do tego, jakie ceny zastosują konkurenci oraz jak zachowają się w reakcji na podwyższenie lub obniżenie cen przez innego przedsiębiorcę, jest jednym z podstawowych mechanizmów rynkowych. Wysokość cen decyduje w dużym stopniu o powodzeniu strategii handlowej. W konsekwencji zdarzają się przypadki, gdy przedsiębiorcy próbują podejmować działania zmierzające do ograniczenia tej niepewności, porozumiewając się co do wysokości cen lub sposobów ich ustalania. Należy jednak pamiętać, iż tego rodzaju działania, jako sprzeczne z zasadami wolnej konkurencji, są zakazane przez prawo, a naruszenie tego zakazu spotyka się z bardzo surowymi karami finansowymi. Na straży przestrzegania przepisów stoi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zakazane porozumienia

Zmowy cenowe są jednym z rodzajów porozumień og...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA