fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji

123RF
Jeśli rozwiązanie spółki następuje bez przeprowadzania likwidacji, wspólnicy mogą umówić się na podział jej majątku w naturze, bez konieczności jego wcześniejszego spieniężania.

Podjęcie przez wspólników decyzji o rozwiązaniu spółki komandytowej nie zawsze łączy się z koniecznością przeprowadzenia jej likwidacji. Przyjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o rozwiązaniu spółki nie skutkuje tym, że natychmiast przestaje ona istnieć. Ustanie bytu spółki następuje – co do zasady – dopiero po przeprowadzeniu likwidacji i wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku spółki komandytowej (podobnie jak w przypadku spółki jawnej i spółki partnerskiej) przepisy o postępowaniu likwidacyjnym mają jednak charakter dyspozytywny.

Można inaczej

Możliwe jest zatem wykreślenie spółki komandytowej z rejestru bez przeprowadzenia likwidacji, pod warunkiem uzgodnienia przez wspólników innego sposobu zakończenia jej działalności. W tym celu niezbędna jest zgoda wszystkich wspólników, chyba że inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki wynika już z samych postanowień umowy spółki....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA