fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spory z zakresu robót budowlanych - zdarzenia z budowy należy dokumentować zanim dojdzie do sporu

materiały prasowe
Warto zadbać o utrwalenie dowodów mających formę elektronicznego zapisu obrazu lub dźwięku. I zwrócić się do komornika o sporządzenie protokołu stanu faktycznego, w celu potwierdzenia okoliczności, których dowodzenie na etapie sporu sądowego mogłoby być utrudnione ze względu na upływ czasu.

Jednym z istotnych problemów występujących w sporach dotyczących robót budowlanych jest konieczność zgromadzenia obszernego materiału dowodowego, który przekona sąd o zasadności roszczeń danej strony i pozwoli wykazać leżące u ich podstaw zdarzenia i skutki. Przewlekłość postępowań gospodarczych w Polsce często wiąże się z tym, że określone zdarzenia związane z realizacją inwestycji roztrząsane są dopiero po kilku latach od jej zakończenia, gdy doszło już do zmiany stanu rzeczy, np. w wyniku wykonania robót ulegających zakryciu, przebudowy obiektu, czy też jego intensywnej eksploatacji. W miarę upływu czasu coraz trudniejsze jest też odtworzenie przebiegu zdarzeń zakłócających realizację inwestycji oraz ich negatywnych skutków, co może bardzo skomplikować stronie udowodnienie jej racji przed sądem. Problemów tych można jednak uniknąć. Poniżej podpowiadamy jak to zrobić.

Dokumenty zawierające stanowiska stron

Na etapie, gdy spór ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA