fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co oznacza dobra reputacja przewoźnika

123RF
Posiadanie dobrej reputacji przez przedsiębiorcę przewozowego jest jednym z podstawowych wymogów uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Warto przybliżyć krótko to pojęcie zwłaszcza w obliczu zmiany jego regulacji.

Dobrą reputację można określić jako brak skazania osób zarządzających przedsiębiorstwem przewoźnika, w szczególności członków zarządu lub wspólników, a także osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie przewoźnika (legitymujących się certyfikatem kompetencji zawodowych), za popełnione przestępstwa dotyczące dziedzin prawa wymienionych w art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. (prawo handlowe, prawo upadłościowe, płace i warunki zatrudnienia, prawo o ruchu drogowym, odpowiedzialność zawodowa, handel ludźmi lub narkotykami) albo za naruszenia norm unijnych wymienionych w załączniku IV do tego Rozporządzenia (przekroczenie określonej wielkości okresów prowadzenia pojazdów, brak tachografu, transport towarów zakazanych). Ustawa mówi o przestępstwach popełnionych umyślnie, która to przesłanka jej spełniona, kiedy sprawca ma zamiar popełnienia przestępstwa, to jest chce go popełnić albo przewidując możliw...

REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA