fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: Mediacja zamiast kosztownego procesu

Mediacja w zamówieniach publicznych
Mediacja w zamówieniach publicznych
AdobeStock
Ugodowe rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych zyska na popularności wraz z wejściem w życie przepisów nowej ustawy.

Od wielu lat poważnym problemem sektora zamówień publicznych są konflikty powstałe na tle wykonywania umów. Spory te dotyczą na ogół kar umownych czy też roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Dotychczas konflikty te skutkowały zwykle wieloletnimi i kosztownymi sporami sądowymi. Przyczyn takiej sytuacji jest zapewne kilka. Jedną z nich była formalistyczna regulacja prawa zamówień publicznych, która ogranicza swobodę modyfikacji umów. Inną przyczyną było podejście zamawiających, którzy obawiali się zarzutów kontroli, że nie egzekwują kar bądź że zgadzają się z roszczeniami wykonawców. Ustawodawca, dostrzegając to negatywne zjawisko postanowił do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzić przepisy art. 591–595, dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów na tle umów o zamówienie publiczne.

WAŻNE!

Nowatorstwo tej regulacji polega na tym, że przepisy PZP obejmą swoim zakresem również sporny aspekt wykonania umowy, a nie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA