fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Parkowanie w weekend zawsze za darmo

Fotorzepa, Radek Pasterski
Nie wolno pobierać opłat za parkowanie w soboty, ponieważ jest to dzień wolny od pracy, a nie roboczy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajął się sporem w sprawie płatnego parkowania w Starym Sączu.

Skargę wniósł do niego prokurator rejonowy w Nowym Sączu. Dopatrzył się on w uchwale władz tego miasta kilku sprzeczności z prawem. Chodziło o jej zapis, że pobór opłaty za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania odbywa się codziennie (oprócz świąt i niedziel) w godzinach od 8 do 15, w soboty od godz. 8 do 12.

Prokuratorowi nie podobał się zapis dotyczący płatnego parkowania w sobotę.

Według niego brak jest podstawy prawnej do wprowadzenia takich opłat w sobotę.

W odpowiedzi na skargę burmistrz miasta i gminy Stary Sącz wniósł o umorzenie postępowania. Organ stwierdził, że nie było oczywiste, co należy rozumieć pod pojęciem „dni robocze" oraz czy sobota jest dniem wolnym od pracy, czy też jest dniem roboczym. Dopiero orzecznictwo sądów administracyjnych uznało sobotę za dzień równorzędny z dniem wolnym od pracy.

WSA uwzględnił skargę prokuratora i stwierdził, że tego typu zapis narusza prawo. Zakwestionowana część uchwały jest bowiem sprzeczna z art. 13 b ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Wspomniany przepis mówi, że opłatę pobiera się za postój samochodów w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

W ocenie WSA zwrot „w określone dni robocze" oznacza, że ma je wskazać rada gminy (miasta) w uchwale. Świadczy o tym użyty w przepisie przymiotnik „określone" w zestawieniu z pojęciem „dni robocze". Określone dni robocze to dni precyzyjnie określone, wiadome i pewne.

Skoro ustawodawca wyróżnia w tej ustawie ogólnie kategorię „dni roboczych", to zapewne istnieje kategoria dni, które za takie nie mogą być uznane (dni inne niż robocze). Za dzień roboczy w rozumieniu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych nie może być uznana sobota.

Skoro soboty nie można zaliczyć do dnia roboczego, to zakwestionowaną część uchwały należy w ocenie WSA uznać za wydaną z istotnym naruszeniem prawa.

Jeszcze w trakcie postępowania przed WSA rada miasta Starego Sącza podjęła uchwałę wykreślającą zapis dotyczący płatnego parkowania w soboty.

sygnatura akt: III SA/Kr 108/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA