fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Szkoły zawodowe - Nowe przepisy mają zachęcić firmy do angażowania się w edukację

123RF
Nowe przepisy mają zachęcić firmy do angażowania się w edukację.

Obowiązkowe egzaminy zawodowe, ulgi dla przedsiębiorców współpracujących ze szkołami, staże dla uczniów techników – Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt zmian w szkolnictwie zawodowym. Zaproponowane rozwiązania są nie tylko zgodne ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale też odpowiadają na postulaty od lat zgłaszane przez przedsiębiorców.

Ideą projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest stworzenie w Polsce dualnego systemu kształcenia opartego na niemieckich i austriackich doświadczeniach skoncentrowanych na faktycznej nauce zawodu.

– Praktyka zawodowa jest największą bolączką. Jeśli zaproponowane rozwiązania rzeczywiście zachęcą przedsiębiorców do angażowania się w system kształcenia, będziemy bardzo zadowoleni – komentuje Marek Wójcik, ekspert Związku Powiatów Polskich.

Nowe przepisy zakładają wyższe dofinansowanie dla pracodawców kształcących w zawodach deficytowych. Ci, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem na naukę zawodu, otrzymają 8081 zł w ciągu trzyletniego cyklu edukacyjnego. Gdy przedsiębiorca będzie kształcił w zawodach szczególnie potrzebnych na rynku pracy, kwota dofinansowania wzrośnie do 10 tys. zł.

Lista zawodów deficytowych byłaby ogłaszana przez ministra edukacji w drodze obwieszczenia.

– Mamy wątpliwości co do prognozowania. Uważamy, że w gospodarce w przyszłości bardziej będzie się liczył zespół kompetencji niż konkretnie określony zawód – mówi Jakub Gontarek z Konfederacji Lewiatan.

Przewidziane są także ulgi podatkowe dla przedsiębiorców przekazujących darowizny dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

W projekcie zaproponowano dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą możliwości odliczania podatku w wysokości do 10 proc. dochodu. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – do 6 proc. dochodu.

Współpraca z przedsiębiorcami prowadzona w ramach umowy, porozumienia lub listu intencyjnego może polegać w szczególności na tworzeniu klas patronackich, przygotowywaniu propozycji programu nauczania, realizacji kształcenia zawodowego, wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych, a także organizacji egzaminów zawodowych i doskonaleniu nauczycieli zawodu.

Szkoły będą mogły także prowadzić krótsze kursy kwalifikacyjne, co jest odpowiedzią na problemy placówek (głównie niepublicznych) związane z niżem demograficznym.

Nowością jest także wprowadzenie stażu uczniowskiego dla uczniów techników, podczas którego część zajęć odbywać będą w przedsiębiorstwie, które ma podpisaną umowę ze szkołą.

Inną zmianą, która czeka uczniów, jest obligatoryjny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje. Jego zaliczenie będzie równoznaczne z ukończeniem szkoły branżowej. Teraz do takiego egzaminu przystępuje 45 proc. absolwentów szkół branżowych. Pozytywny wynik uzyskuje 75 proc. zdających.

Na zmianie przepisów skorzystają też samorządy, bo ustawa zakłada wyższą subwencję oświatową dla tych, które kształcą w zawodach deficytowych.

Projekt zakłada, że ustawa o szkolnictwie branżowym wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA