fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudzoziemcy

Rzecznik pyta Straż Graniczną i MSZ o odmowę prawa wjazdu cudzoziemcowi

Fotolia.com
Rzecznik Praw Obywatelskich bada przypadek niewpuszczenia do Polski cudzoziemca, w sprawie którego Europejski Trybunał Praw Człowieka zalecił stronie polskiej zastosowanie tzw. środków tymczasowych (interim measures), polegających na czasowym powstrzymaniu się z odsyłaniem cudzoziemca do państwa, z którego terytorium próbował on do Polski wjechać, tj. na Białoruś.

Mimo orzeczonych przez Trybunał środków tymczasowych, już dwukrotnie Straż Graniczna odmówiła cudzoziemcowi prawa wjazdu do Polski. Skutkiem tych decyzji była właśnie konieczność powrotu na terytorium Białorusi.

W tej sprawie, w dniu 12 czerwca br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym zaprzecza, jakoby niewpuszczenie cudzoziemca na terytorium Polski wiązało się z naruszeniem zaleceń Trybunału. Resort stwierdza wręcz, że cudzoziemiec formalnie nie opuścił Białorusi, wobec czego nie można uznać, aby został tam przez stronę polską odesłany. Takie stanowisko budzi jednak wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich. Cudzoziemiec, mimo że rzeczywiście nie wjechał do Polski, od chwili przystąpienia do odprawy granicznej pozostawał pod jurysdykcją polskich organów i to wyłącznie od ich decyzji zależało, czy zostanie on zawrócony na terytorium Białorusi.

W celu wyjaśnienia tych wątpliwości Rzecznik skierował wystąpienia do komendanta placówki Straży Granicznej, który odmówił cudzoziemcowi prawa wjazdu, oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Źródło: RPO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA