fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 25 listopada 2017 r.

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (DzU z 10 listopada 2017 r., poz. 2082)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 listopada 2017 r. (poz. 2127) w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany (DzU z 17 listopada 2017 r., poz. 2127)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (DzU z 24 listopada 2017 r., poz. 2167)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 24 listopada 2017 r., poz. 2172)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA