fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 24 maja 2017

- ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (DzU z 9 maja 2017 r., poz. 898)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej" (DzU z 9 maja 2017 r., poz. 899)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (DzU z 23 maja 2017 r., poz. 1002)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych (DzU z 23 maja 2017 r., poz. 1004)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA