Podczas tworzenia dokumentu płatniczego w programie Płatnik, dokument zostanie automatycznie uzupełniony o:

- numer rachunku składkowego pobrany z kartoteki płatnika,

- nazwę skróconą płatnika składek pobraną z kartoteki płatnika,

- numer rachunku bankowego nadawcy, jeśli został wprowadzony do kartoteki płatnika,

- sumę kwot składek do zapłaty z deklaracji rozliczeniowej,

dodatkowo

- podana zostanie informacja o kwocie należności z tytułu składek wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku, gdy na koncie płatnika jest zaległość i płatnik chce ją opłacić łącznie z bieżącymi składkami.

Wraz z opublikowaniem nowych pakietów aktualizacyjnych nr 139/140 został zakończony okres przejściowy dla pracy programu Płatnik na komputerach z zainstalowanymi systemami operacyjnymi bez .NET Framework w wersji minimum 4.0.

Przed kolejną wysyłką dokumentów ZUS zaleca aktualizację systemu operacyjnego, tak aby komunikacja elektroniczna z ZUS przebiegała bez zakłóceń. Wymagania systemowe dla programu Płatnik znajdują się w Podręczniku administratora i na stronie internetowej: http://www.zus.pl/firmy/program-platnik/co-nowego/wymagania-sprzetowe

Źródło: www.zus.pl