Tag:

Rozliczenia

Powiązane

ZUS

Do rozliczenia z pracownikiem nie potrzeba rachunków

Kalkując ryczałt z tytułu zwrotu kosztów pracy zdalnej należy przyjąć faktyczne ceny energii elektrycznej czy łączy internetowych w okolicy, w której mieszkają pracownicy. Ale ustalona stawka musi odpowiadać tylko przewidywanym, a nie faktycznym kosztom.

Firma zwróci nienależny zasiłek z ZUS za pracownika

ZUS może dochodzić od pracodawcy zwrotu świadczenia, jeżeli to przez jego zachowanie doszło do nienależnej wypłaty na rzecz zatrudnionego. Ostatnie zmiany przepisów poszerzyły odpowiedzialność płatników w tym zakresie.

Polskie auto na czeskich numerach rejestracyjnych? To się opłaca

Dość często na polskich drogach możemy spotkać auta (zwłaszcza te o znacznej wartości), które mają czeskie rejestracje. Okazuje się, że za kierownicą niekoniecznie siedzi Czech a Polak mający firmę w Czechach. Dlaczego? Ponieważ jest to korzystne.

Zwolnienie z opłacania składek: mija termin na złożenie rozliczenia

Płatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r., za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 r. muszą do 31 marca 2021 r. złożyć dokumenty rozliczeniowe - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnicy ZUS otrzymają informację o stanie rozliczeń za 2020 r.

ZUS rozpoczyna informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2020 rok. Płatnicy otrzymają informacje o saldzie ich kont oraz o rozliczeniu wpłat dokonanych w 2020 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). W tym roku informacje zostaną udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Zaświadczenie o czystym koncie w ZUS można uzyskać online

Przedsiębiorcy mogą uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek przez internet, korzystając z serwisu Biznes.gov.pl. Usługa wydania zaświadczenia jest bezpłatna. Na dokument trzeba czekać nie dłużej niż 7 dni.

Monitor Wolnej Przedsiębiorczości: potrzebna pomoc przy wdrażaniu zmian ZUS

Przedsiębiorców od lat zalewa fala legislacyjnych zmian w rozliczeniach z ZUS czy urzędami skarbowymi. Czas zapewnić im bezpłatne oprogramowanie, które ułatwi im dostosowanie się do ciągłych modyfikacji przepisów.

Nowy „Płatnik” do rozliczeń z ZUS gotowy do pobrania

Przechowywanie akt pracowniczych w wersji elektronicznej wymaga korzystania z nowej wersji programu „Płatnik” do rozliczania się z ZUS. Można ją już pobrać bezpłatnie ze strony ZUS.

Zmiany w rozliczeniach z ZUS w programie Płatnik i aplikacji ePłatnik od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują ważne zmiany w programie Płatnik i aplikacji ePłatnik. Mają one związek m.in. ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz wprowadzeniem możliwości opłacania składek w mniejszej niż dotychczas wysokości w ramach tzw. małego ZUS.

ZUS: kiedy pracownik musi zwrócić pracodawcy część składek

Sąd Najwyższy potwierdził, że po ustaleniu stosunku pracy i opłaceniu zaległych składek ubezpieczeniowych przez pracodawcę, pracownik musi oddać firmie część składek, która go obciąża.