Tag:

Dokumentacja ZUS

Powiązane

ZUS

Uścińska: System emerytalny jest bezpieczny dla państwa, wymagający dla ludzi

Systemy emerytalne nie lubią ciągłych i gwałtownych zmian. Potrzebują spokoju, aby zyskać zaufanie – uważa prof. Gertruda Uścińska, prawniczka i była prezes ZUS.

Mniej Ukraińców pracuje na dziele. Raport ZUS

Wzrosła liczba cudzoziemców wykonujących umowy o dzieło, ale spadł odsetek zarobkujących w ten sposób Ukraińców. Pokazują to najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których dotarła „Rzeczpospolita”.

Ze zwolnieniem chorego pracownika nie należy się spieszyć

Jeśli pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne, to dla pracodawcy najbezpieczniej jest poczekać z decyzją o ewentualnym rozwiązaniu umowy do czasu uprawomocnienia się decyzji ZUS.

Informację ZUS IMIR za 2023 r. trzeba przekazać pracownikom najpóźniej 28 lutego

Mamy rok przestępny i luty trwa 29 dni. Ale termin przekazania pracownikom informacji rocznej dotyczącej ich rozliczeń za 2023 r. nie przesunie się na koniec miesiąca. Informację ZUS IMIR za 2023 r. trzeba przekazać pracownikom najpóźniej 28 lutego.

Zatrudniasz emerytów lub rencistów? Musisz wystawić zaświadczenie do ZUS

Do 29 lutego pracujący emeryci i renciści oraz zatrudniające ich firmy muszą udokumentować w ZUS wysokość przychodów osiągniętych przez te osoby w 2023 r.

Informacja ZUS IWA bez błędów

31 stycznia 2024 r. mija termin na złożenie ZUS IWA za 2023 r. Jeśli płatnik jej nie przekaże albo wykaże w niej nieprawidłowe dane, co spowoduje zaniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe, naraża się na wysoką sankcję.

Szybka korekta ZUS IWA uchroni przed karą [INFOGRAFIKA]

Jeśli płatnik nie złoży ZUS IWA w terminie albo popełni w nim błędy, to uniknie obowiązku płacenia wyższej składki pod warunkiem, że zareaguje na wezwanie ZUS w ciągu 14 dni.

ZUS może wycofać A1 z urzędu

TSUE uznał, że organ rentowy może uchylić zaświadczenie A1 z pominięciem procedury dialogu i koncyliacji. Jeśli firma się nie odwoła do sądu, musi opłacić zaległe składki w innym kraju.

PPK: Wezwania PFR trafią przez PUE ZUS

Podmiot zatrudniający wezwany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK ma na to 30 dni. Nawet jeśli dany podmiot nie ma obowiązku wdrożenia PPK, powinien odpowiedzieć na wezwanie PFR.

Płatnicy ZUS tylko do końca roku mogą poprawić błędy. Ale kar nie będzie

Po 1 stycznia 2024 r. ZUS nie przyjmie korekt ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za lata 1999-2021. Nie będzie jednak sankcji dla pracodawców, którzy nie zdążą poprawić dokumentów rozliczeniowych do końca roku.