Tag: Dokumentacja ZUS

Powiązane

ZUS

Kody zawodów: ZUS już wie, w jakich zawodach zatrudnia się najwięcej ludzi

Pracownik ochrony fizycznej, sprzedawca, kierowca samochodu ciężarowego, magazynier i ankieter - to najczęściej wskazywane kody zawodów w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W ZUS zarejestrowanych zostało 161 tys. zgłoszeń z kodem zawodu.

Płatnik składek poda ZUS zawód zgłaszanego do ubezpieczenia. Zmiana wzorów druków ZUA i ZZA

Zgłaszając ubezpieczonego do ZUS po 15 maja płatnik składek będzie musiał podawać wykonywany przez tę osobę zawód. Zmienią się wzory druków ZUA i ZZA.

Do 31 marca trzeba zaraportować w ZUS pracę szczególną

Za osoby, które w 2020 r. wykonywały pracę szczególną choćby przez jeden dzień, płatnicy muszą przekazać do ZUS specjalne zgłoszenia na drukach ZUS ZSWA.

Aktualizacja adresu płatnika w ZUS – dlaczego to ważne

Jeśli wskazany przez płatnika adres nie jest aktualny, a ZUS wyśle na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały płatnika jako adresata.

Trzeba do 1 marca podsumować zarobki pracowników z prawem do wcześniejszej emerytury lub renty

Płatnicy zatrudniający osoby z prawem do wcześniejszej emerytury lub renty do 1 marca muszą przekazać ZUS zaświadczenia o ich przychodach osiągniętych w 2020 r.

Nie tylko „trzynastka” w dodatkowym raporcie rozliczeniowym ZUS RPA

Pracodawca, który w tym roku wypłaci zatrudnionym oskładkowane przychody za 2020 r., powinien je wykazać w dodatkowym raporcie rozliczeniowym. Ale to nie jest jedyny przypadek, kiedy trzeba złożyć ten dokument.

Archiwum Państwowe powinno przyjąć dokumentację pracowniczą od ZUS - wyrok WSA

ZUS zwrócił się do naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych o zgodę na złożenie dokumentacji osobowej i płacowej Fotograficznej Spółdzielni Pracy.

Jest łatwiej o zaświadczenie A1 na PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożył na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowe rozwiązania usprawniające wnioskowanie o wydanie zaświadczenia A1, potwierdzającego podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez osoby delegowane.

Nie tylko „trzynastka” w dodatkowym raporcie ZUS RPA

Jeśli pracodawca wypłaca pracownikowi przychód w 2020 r. za rok ubiegły – np. wynagrodzenie za grudzień 2019 r. – musi złożyć w komplecie z dokumentami rozliczeniowymi raport ZUS RPA.

PPK: wpłaty na plan kapitałowy w raporcie do ZUS

Do końca roku płatnicy mają wykazywać kwotę wpłat przekazywanych za zatrudnionych na pracowniczy plan kapitałowy w bloku III.B. pola 27 raportu RCA.