Dobre wiadomości dla pełnomocników. Stawki z urzędu i z wyboru zostaną zrównane

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekty nowych rozporządzeń wynagrodzeń za „urzędówki”, zrównując je z kosztami za czynności w sprawach z wyboru. To efekt wieloletnich zabiegów samorządów prawniczych oraz wyroków TK.

Publikacja: 18.10.2023 22:02

Dobre wiadomości dla pełnomocników. Stawki z urzędu i z wyboru zostaną zrównane

Foto: Fotorzepa

Na stronie rządowego centrum legislacji pojawiły się projekty czterech (po dwa dotyczące radców prawnych i adwokatów) nowych rozporządzeń MS, w sprawie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu, oraz stawek za zastępstwo procesowe w przypadkach, gdy strona sama wybiera pełnomoc-nika i opłaca jego usługi. Pierwsze zasądzane są od Skarbu Państwa, drugie – od przeciwnika proceso-wego, jeśli przegrał sprawę. Dotychczas stawki za te pierwsze były dwukrotnie niższe niż drugie. Stan ten był przedmiotem licznych skarg do Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie (także w ostatnich miesiącach) stwierdzał, że utrzymywanie takiego stanu narusza ustawę zasadniczą.

Także samorządy radców prawnych i adwokatów od lat apelowały do ministerstwa o ich zrównanie, co jednak pozostawało przez długi czas bez odpowiedzi. Dopiero w czasie kampanii wyborczej pojawiły się deklaracje ze strony resortu, że stawki faktycznie zostaną zrównane, a nawet że w tym celu zapewniono dodatkowe 120 mln zł w części budżetu przypadającej na wymiar sprawiedliwości. Mimo to nowe rozporządzenia wciąż pozostawały w sferze deklaracji –aż do teraz.

Czytaj więcej

Stawki za pomoc z urzędu nie tylko do podwyższenia, ale i regularnej waloryzacji

Oprócz wyrównania stawek za sprawy z urzędu i z wyboru, w projektach doprecyzowano też inne kwestie, nieuregulowane poprzednimi rozporządzenia w tej sprawie (z października 2016 r.). Przede wszystkim zrezygnowano z przepisu o tym, że koszty za nieodpłatną pomoc prawną świadczoną z urzędu, jeśli zostały zasądzone od strony przeciwnej (w przypadku jej przegranej) mogą być wypłacone przez Skarb Państwo dopiero, jeśli egzekucja ich od przeciwnika procesowego okaże się nieskuteczna. W uzasadnieniu zaś wskazano, że taki wymóg jest bezpodstawny.

Ponadto uregulowano wynagradzanie adwokata (radcy prawnego) w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – ws. zamówień publicznych w sprawach, jeśli skargi na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienie jej prezesa. Będzie ono wynosić 3600 zł w pierwszym przypadku i 900 zł w drugim. Wskazano też wysokość opłaty w postępowaniu zażaleniowym do innego składu tego samego sądu (gdy organem odwoławczym był sąd rejonowy) Wynosić ona będzie 25 proc. opłaty za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji sprawę prowadził inny adwokat (radca prawny) – to połowę opłaty – nigdy jednak mniej niż 120 zł.

Projekty są teraz na etapie konsultacji społecznych, w których biorą udział również Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka. Ta ostatnia zapowiedziała już, że swoje stanowisko ws. projektów zajmie podczas posiedzenia plenarnego w Katowicach, które zaczyna się w piątek.

Na stronie rządowego centrum legislacji pojawiły się projekty czterech (po dwa dotyczące radców prawnych i adwokatów) nowych rozporządzeń MS, w sprawie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu, oraz stawek za zastępstwo procesowe w przypadkach, gdy strona sama wybiera pełnomoc-nika i opłaca jego usługi. Pierwsze zasądzane są od Skarbu Państwa, drugie – od przeciwnika proceso-wego, jeśli przegrał sprawę. Dotychczas stawki za te pierwsze były dwukrotnie niższe niż drugie. Stan ten był przedmiotem licznych skarg do Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie (także w ostatnich miesiącach) stwierdzał, że utrzymywanie takiego stanu narusza ustawę zasadniczą.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości