1 marca 2023 roku weszła w życie ustawa, która stanowi część pakietu przepisów mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej. Intencją ustawodawcy było stworzenie możliwości wspólnego wykonywania inwestycji budowlanych z pominięciem profesjonalnych deweloperów, w szczególności przez osoby posiadające określone, przydatne z punktu widzenia całego procesu, umiejętności. Szacuje się że taka forma realizacji inwestycji może zmniejszyć koszty budowy o 20 proc.

Chodzi o ustawę z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Ustawa umożliwia nie tylko wspólną budowę budynków wielorodzinnych i osiedli budynków jednorodzinnych, ale także wspólną przebudowę, rozbudowę, czy remont nieruchomości już istniejących, które mogą zostać zaadaptowane na cele mieszkaniowe.