Marcin Frąckiewicz

Instalacje OZE tylko w planie miejscowym

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to niezwykle istotny akt prawny. Reguluje zasady zagospodarowania oraz zabudowy nieruchomości, w szczególności przez gminy. W oparciu o tę ustawę wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, jak również uchwalane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Nowa formuła budowy osiedli

Nowe przepisy wprowadzają zasady realizacji inwestycji mieszkaniowych w tzw. kooperatywach mieszkaniowych oraz określają sposoby, w jaki mogą być one wspomagane przez władze samorządowe