Prof. Zbigniew Ćwiąkalski jest dobrego zdania o instytucji, która ma służyć zniecierpliwionym zbyt długim załatwianiem ich spraw w sądach i prokuraturze. Nie ma jednak wątpliwości, że ustawa, która ją wprowadziła, wymaga zmian. O propozycjach mówiono wczoraj w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podczas seminarium poświęconego tej instytucji.

Pretekstem do spotkania była publikacja Czesława Kłaka, która właśnie ukazała się na rynku. Dotyczy skargi w zestawieniu z europejską konwencją praw człowieka.

– Polski model skargi jest oryginalny – mówił autor. – Nasz ustawodawca postawił na instytucję, która z jednej strony miała zrekompensować zbyt długie załatwianie sprawy, a z drugiej je przyspieszyć. – Kwota, jaką może zasądzić sąd, stwierdzając przewlekłość, to wstępna rekompensata – mówił Kłak. – Pełna jest możliwa w postępowaniu cywilnym. Wysokość kwot przyznawanych skarżącym bywa niezadowalająca. Za prostą sprawę o przyznanie zasiłku, która trwała trzy lata, zasądzono 300 zł, po 100 zł za każdy rok. To zbyt mało – twierdzi Kłak.

20 tys. zł najwyżej tyle może żądać obywatel zniecierpliwiony zbyt długim procesem

Nawet instytucja z tak dobrą opinią wymaga zmian, i to nie tylko ustawowych, ale i praktycznych. Eksperci uważają, że zbyt często sądy, przyznając, że doszło do przewlekłości, usprawiedliwiają ją trudnościami technicznymi czy organizacyjnymi.

Przykład:

w sprawie karnej przez 2,5 roku nie wykonano żadnej czynności. Powód – sędzia najpierw był na zwolnieniu lekarskim, a potem na urlopie na poratowanie zdrowia. Sprawy nie przekazano innemu sędziemu, tłumacząc, że nikt nie wiedział, ile rekonwalescencja potrwa.

W projekcie noweli ustawy o skardze powinien pojawić się przepis, który przesądzi, że stroną w sprawie jest także prokurator – uważa prof. Ćwiąkalski.

Jego zdaniem skarga powinna objąć też inne postępowania, np. karne skarbowe czy lustracyjne. Dziś osoby, które uważają, że takie sprawy trwają zbyt długo, nie mają szansy na złożenie skargi. A powinny. Co do tego byli zgodni wszyscy dyskutanci.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Nowelizację przepisów zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zobacz więcej w serwisie:

Prawo dla Ciebie

»

Wymiar sprawiedliwości

»

Postępowanie w sądzie

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Sędziowie i sądy

»

Sądy i trybunały