Będzie wystarczyło dziesięć osób, by pozwać przedsiębiorcę

Stosowane w Polsce postępowanie grupowe ma być rozszerzone na sprawy o naruszenie interesów grup konsumentów.

Publikacja: 22.12.2022 07:38

Będzie wystarczyło dziesięć osób, by pozwać przedsiębiorcę

Foto: Adobe Stock

Opublikowany właśnie projekt autorstwa UOKiK we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości ma wdrożyć dyrektywę 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym polega na tym, że obok dotychczasowej ochrony zbiorowych interesów konsumentów opartej na postępowaniu prowadzonym przez prezesa UOKiK dopuszczone będą powództwa grupowe przeciwko przedsiębiorcom przed sądem powszechnym, wytaczane na rzecz konsumentów przez tzw. podmioty upoważnione. Status podmiotu upoważnionego uzyska organizacja konsumencka wpisana do rejestru prowadzonego przez prezesa UOKiK. Stroną pozwaną będzie przedsiębiorca naruszający szeroko rozumiane prawa konsumentów.

Czytaj więcej

Pozwy zbiorowe - nowe szanse dla konsumentów w UE

Warunkiem wytoczenia powództwa będzie wyrażenie zgody przez dziesięciu konsumentów na to, by reprezentował ich podmiot upoważniony. Podobieństwa roszczeń indywidualnych ustalane mają być jak przy zwykłych pozwach zbiorowych: roszczenia jednego rodzaju, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej, i ujednolicane w podgrupach.

Sąd, obok nakazu zaprzestania stosowania praktyki, gdy uzna za stosowne, nałoży na przedsiębiorców obowiązek podjęcia konkretnych działań, np. opublikowania całości lub fragmentu wyroku, opublikowania oświadczenia korygującego, w zależności od tego, czy daną praktykę przedsiębiorca stosował umyślnie, czy była ona skutkiem zaniedbania.

Organizacje konsumenckie będą mogły pobierać od konsumentów opłaty związane z przystąpieniem do powództwa grupowego. Powinny być proporcjonalne do wartości dochodzonego roszczenia, jednak nie wyższe niż 5 proc. jego wartości.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Opublikowany właśnie projekt autorstwa UOKiK we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości ma wdrożyć dyrektywę 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym polega na tym, że obok dotychczasowej ochrony zbiorowych interesów konsumentów opartej na postępowaniu prowadzonym przez prezesa UOKiK dopuszczone będą powództwa grupowe przeciwko przedsiębiorcom przed sądem powszechnym, wytaczane na rzecz konsumentów przez tzw. podmioty upoważnione. Status podmiotu upoważnionego uzyska organizacja konsumencka wpisana do rejestru prowadzonego przez prezesa UOKiK. Stroną pozwaną będzie przedsiębiorca naruszający szeroko rozumiane prawa konsumentów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo dla Ciebie
Nieoficjalnie: były minister zdrowia Adam Niedzielski dostanie 100 tys. złotych kary
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości