Skarżący zwrócił się o stwierdzenie bezczynności dyrektora biblioteki, który nie udostępnił skanów dwóch archiwalnych numerów Informatora Gminnego. Dyrektor biblioteki uznał, powołując się na orzecznictwo administracyjne, że treść czasopism nie stanowi informacji publicznej. A dwa numery, wydane w związku z wyborami samorządowymi, są dostępne w bibliotece, gdzie każdy może się z nimi zapoznać.

Wnioskodawca zwrócił się do WSA w Gliwicach ze skargą na bezczynność dyrektora. Dopiero dwa miesiące po złożeniu skargi poinformował go, że skany Informatora nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Innego zdania był sąd.

– Sąd nie miał wątpliwości, że Informator Gminny, wydany dwukrotnie przy okazji wyborów samorządowych, zawierał informacje o gminie i jej funkcjonowaniu, istotne dla mieszkańców. Podlegały więc udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – relacjonował uzasadnienie wyroku asesor sprawozdawca Piotr Pyszny. – Sąd stwierdził, że skoro skarżący jednoznacznie określił, że zwraca się o udostępnienie informacji publicznej, adresat wniosku powinien takie żądanie zanalizować i załatwić w terminie 14 dni. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SAB/Gl 276/21

Czytaj więcej

Do zadań gminy należą sprawy jej promocji