Rz: W wypadkach komunikacyjnych ginie niekiedy wiele osób. Czy ubezpieczeniowa suma gwarancyjna  pozwala na to, by rodzinom i bezpośrednio poszkodowanym wypłacić pełne odszkodowania?

dr MARCIN ORLICKI Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM:

W ostatnich  latach poziom sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych bardzo wzrósł. Mimo to nadal nie można mieć pewności, że każdy poszkodowany uzyska odpowiednie odszkodowanie. Problemem jest to, że sumy gwarancyjne obejmują wszystkich poszkodowanych w danym wypadku drogowym. Jeżeli  jest ich wielu, pełne odszkodowanie otrzymuje  tylko jeden lub kilku, a  pozostali dostają  niewielką część należnych im świadczeń lub  też nie otrzymują zgoła niczego. Działa tutaj bowiem zasada: kto pierwszy, ten lepszy, przy czym  pierwsza jest zwykle osoba lżej poszkodowana.

Jakie są możliwości wybrnięcia z tej sytuacji?

Najprostszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że suma gwarancyjna nie  odnosi się  do wszystkich poszkodowanych w danym wypadku, lecz każdy może skorzystać z odrębnej. Optymalnym rozwiązaniem byłoby przerzucenie ciężaru wypłaty odszkodowań za szkody na osobie w części przewyższającej sumę gwarancyjną na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Rozwiązałoby to kwestię odszkodowań dla ofiar wypadków z dużą liczbą poszkodowanych, ale także  problem wyczerpywania sumy gwarancyjnej wskutek wypłacania renty przez wiele lat osobom z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Pod rządami obecnej ustawy osoby te po pewnym czasie pozostają bez środków do życia.

Nie jest to chyba problem masowy?

Nie znaczy to jednak, że nie należy się nim zająć, bo przecież każda osoba poszkodowana, której wskutek wyczerpania sumy gwarancyjnej zabrakło środków na życie, na leczenie i rehabilitację, wymaga naszej szczególnej uwagi.

Nawet przyjęcie najdalej idącego rozwiązania nie spowoduje powstania znaczących kosztów po stronie ubezpieczycieli. Nie oznacza to jednak, że nie powstaną żadne koszty. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny   jest finansowany przez ubezpieczycieli, ci zaś mają pieniądze z naszych składek. Dlatego postulowane rozwiązania mogą pociągnąć za sobą tylko nieznaczny wzrost  składek OC.

Zobacz

»

Prawo dla Ciebie

»

Ubezpieczenia i odszkodowania

»

Ubezpieczenia i odszkodowania komunikacyjne