Tag:

Ubezpieczenia i Odszkodowania

Tomasz Justyński: Scheda po kombatancie należy się bez łaski

Świadczenie dla represjonowanych przez ZSRR ma charakter odszkodowawczy z wszystkimi konsekwencjami tego cywilnoprawnego charakteru. Także w dziedziczeniu.

Bartosz Świdrak, Zygmunt Waga: Naruszenia RODO. Kosztowne skutki złej translacji

Trybunał Sprawiedliwości UE uściślił przesłanki dochodzenia roszczeń za złamanie zasad ochrony danych osobowych. Ale błędy w tłumaczeniu mogą utrudnić walkę o odszkodowanie.

Nowy system świadczeń kompensacyjnych

Od 6 września 2023 r. wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zastąpił nowy system kompensacji działający przy wsparciu instytucjonalnym i administracyjnym rzecznika praw pacjenta.

Gmina przejmuje działkę, ale odszkodowanie trafi do komornika

Odszkodowanie za przejętą nieruchomość przez gminę może zostać wypłacone komornikowi, jeśli przedsiębiorca, któremu je przyznano posiada długi i jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne z wniosków wierzycieli.

Jak uchwała NSA wpłynęła na sprawy reprywatyzacyjne

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego cesja wierzytelności nie daje podstawy nowemu właścicielowi do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w trybie administracyjnym.

Upadek na oblodzonej ulicy. Odszkodowanie również za zniszczony telefon

Za niebezpieczeństwo, które grozi nam na śliskiej drodze, zapłaci gmina zobowiązana do dbania o jej stan. Zwrot dostaniemy też za zniszczony sprzęt.

Sąsiedzi lotniska "dostali" mniej, niż utracili. Jest skarga nadzwyczajna

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną w sprawie odszkodowania w związku z ochroną domu przed hałasem lotniska.

Ochrona złóż strategicznych – nowe regulacje budzą kontrowersje

Dyskrecjonalne podejmowanie decyzji przez ministra klimatu i środowiska, ograniczenie władztwa planistycznego gmin, pozbawienie prawa do zabudowy nieruchomości bez odszkodowania, niepewność dotycząca zagospodarowania złoża – to konsekwencje ostatniej nowelizacji prawa geologicznego i górniczego.

Odszkodowanie za śmierć po użądleniu szerszenia. Jest prawomocny wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelację ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania z NNW dla wdowy po mężczyźnie, który zmarł na skutek wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu szerszenia pomimo podania adrenaliny. Zdaniem ubezpieczyciela przyczyna śmierci była inna.

Ukraińcy grożą wystąpieniem o pokrycie strat za blokady granic

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych Ukrainy ASMAP zbiera pieniądze na proces o odszkodowanie dla firm transportowych, których auta zablokowane są na polsko-ukraińskiej granicy.