KRS o zmianach w SN: to praktyczna likwidacja sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie oceniła projekt ustawy przekazującej NSA testy i dyscyplinarki sędziowskie.

Publikacja: 22.12.2022 12:48

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Projekt kolejnej nowelizacji przepisów o Sądzie Najwyższym, który w zamierzeniu rządzących ma doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, wpłynął do Sejmu we wtorek 13 grudnia.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wejście w życie proponowanych rozwiązań oznacza "praktyczną likwidację sądownictwa jako władzy sprawującej wymiar sprawiedliwości."

W opinii Rady największym mankamentem projektu jest "wprowadzenie możliwości badania spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności oraz ustanowienia sądu na podstawie ustawy z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu". - Projekt w istocie czyni fikcją powołanie na urząd sędziego na czas nieoznaczony, przez co efektywnie prowadzi do naruszenia, a wręcz zniweczenia konstytucyjnej procedury powoływania sędziów, określonej w art. 179 Konstytucji - dodaje KRS.

Dalej wskazano, że projekt narusza Konstytucję, ponieważ "nadaje wymiarowi sprawiedliwości cechę autoteliczności: zamiast rozstrzygać sprawy obywateli, staje się on machiną, której wysiłek polega na badaniu legalności własnego funkcjonowania". Jak pisze KRS, "jego działalność przestaje być wykonywaniem władzy sądowniczej, ale staje się aktywnością wewnętrzną, podejmowaną z urzędu, nieopartą na woli uczestników postępowania, podważającą akt powołania przez Prezydenta RP jako definitywnie kończący procedurę nominacyjną". - Proponowany „test” wręcz rujnuje etos służby sędziowskiej i głęboko dezintegruje sędziowską społeczność, przez przekształcenie jej w grono orzeczników wzajem poddających swą niezawisłość w wątpliwość i wzajem ową niezawisłość kontrolujących i negujących - podkreśla Rada. 

W ocenie KRS, projektodawcy zwalniając sędziów z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie prawa w procesie orzekania, w tym Konstytucji, czynią inne organy państwa i obywateli całkowicie bezbronnymi. - Konstytucja i prawo stanie się całkowicie „bezzębne” wobec możliwej arbitralności decyzji sędziów. Taka sytuacja stanowi zaprzeczenie Rządów Prawa - podkreślono w opinii.

Projekt kolejnej nowelizacji przepisów o Sądzie Najwyższym, który w zamierzeniu rządzących ma doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, wpłynął do Sejmu we wtorek 13 grudnia.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wejście w życie proponowanych rozwiązań oznacza "praktyczną likwidację sądownictwa jako władzy sprawującej wymiar sprawiedliwości."

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?