Tag: Sądownictwo Dyscyplinarne

Powrót do pracy sędziego Igora Tulei jest już w 100 proc. pewny

Izba Odpowiedzialności Zawodowej na posiedzeniu niejawnym odrzuciła we wtorek wniosek sędziego Igora Tulei o wyłączenie dwójki sędziów orzekających w jego sprawie. Powrót do pracy sędziego jest więc w 100-proc. bezpieczny.

Dyscyplinarki w SN w zawieszeniu

Jest spór, kiedy ławnicy starej kadencji mogą jeszcze orzekać. A z nowych 30 kandydatów zaprzysiężono tylko czterech.

I prezes SN poddana egzekucji sądowej. "P. Manowska weszła do historii"

Stołeczny sąd pod rygorem wysokiej grzywny nakazał Małgorzacie Manowskiej natychmiast wykonać orzeczenie ws. sędziego Juszczyszyna. To prawdopodobnie pierwsza taka w Europie egzekucja sądowa, wszczęta wobec osoby na stanowisku I prezesa Sądu Najwyższego - informuje OKO.press.

SN miał zdecydować o losach sędzi. Nie zdecydował. Poszło o ławnika.

Sędziowie Izby Odpowiedzialności SN mają różny pogląd na to, kiedy ławnik rozpoczyna swój udział w sprawie.

Radca prawny nie płacił czynszu za prywatną dzierżawę. Jest decyzja SN

Samorządy zawodowe mogą karać dyscyplinarnie swoich członków, ale muszą trzymać się definicji czynów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Nowa izba SN: Za lekceważenie obowiązków sędzia musi opuścić sąd

Na wiceprezesie sądu ciążą nie tylko obowiązki orzecznicze, ale i administracyjne. Za ich lekceważenie czasem nie wystarczy kara finansowa. Sędzia musi opuścić sąd i trafić do innego.

Będzie dyscyplinarka dla Prezesa Izby Pracy SN? Manowska: Nie mam wyjścia

I Prezes Sądu Najwyższego zapowiedziała skierowanie do rzecznika dyscyplinarnego sprawy Prezesa Izby Pracy, sędziego Piotra Prusinowskiego.

Senaccy eksperci przeciw dyscyplinarkom w NSA

Sprawy dyscyplinarne sędziów powinna badać Izba Karna Sądu Najwyższego, a nie Naczelny Sąd Administracyjny, należy też przywrócić właściwy kształt Krajowej Rady Sądownictwa – głosi opinia dla marszałka Senatu.

Jacek Trela: Relatywizacja praworządności

Taktyczne gry opozycji szkodzą wieloletniej strategii obrony praworządności. Sędziowie represjonowani za niezłomną postawę zostali pozostawieni samym sobie.

Sprawa dyscyplinarna I prezes SN Małgorzaty Manowskiej poczeka

Izba Odpowiedzialności Zawodowej bezterminowo odroczyła badanie sprawy prof. Małgorzaty Manowskiej, której starzy sędziowie SN chcą zarzucić, że bezprawnie kierowała Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.