W dniu 2 marca br. w Ministerstwie Finansów odbyło się Seminarium edukacyjne na temat Raportowania niefinansowego. Było ono szczególnie istotne dla spółek, które w tym roku będą po raz pierwszy objęte obowiązkiem raportowania informacji niefinansowych. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o rachunkowości, która transponuje dyrektywę 2014/95/UE.

Oprócz ekspertów z Ministerstwa Finansów w seminarium wzięli udział przedstawiciele współpracujących instytucji: Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Nadzoru Finansowego, CSR Info, Orange, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Seminarium miało na celu praktyczne wsparcie osób, które są odpowiedzialne za przygotowanie raportów dot. informacji niefinansowych w swoich firmach, dlatego podczas spotkania eksperci odpowiadali głównie na pytania zgłoszone wcześniej przez uczestników.

Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, o dostęp do transmisji poprosiło ponad 300 osób.