- Chcemy zorganizować szkolenie bhp dla pracowników poza godzinami ich pracy. Czy będzie ono stanowiło czas pracy tych osób, za który należy się im wynagrodzenie, czy też jest to czas wolny bez prawa do wynagrodzenia? – pyta czytelniczka.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbywające się poza normalnymi godzinami pracy i wykraczające poza obowiązujące pracownika normy czasu pracy, należy potraktować jako czas pracy osób uczestniczących w szkoleniu. W związku z tym należy im wypłacić za ten czas wynagrodzenie.

Czytaj też:

Szkolenie BHP płatne jak nadgodziny

Szkolenie z zasad bhp wyłącznie w godzinach pracy

Ogólna zasada...

Zgodnie art. 128 kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Szkolenie odbywające się w godzinach będących dla pracownika normalnymi godzinami pracy jest więc wliczane do czasu pracy. Natomiast szkolenie odbywające się poza tymi godzinami – w zasadzie nie jest już czasem pracy.

...z jednym odstępstwem

Szkolenie w zakresie bhp jest wyjątkiem od powyższej zasady. Zgodnie z art. 2373 k.p., pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Musi też organizować okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane, jeśli podejmuje on zatrudnienie na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę.

Przywołany przepis stanowi przy tym, że takie szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Jeśli firma nie ma możliwości zorganizowania szkolenia bhp w „normalnych" godzinach pracy, czas spędzony przez pracowników na szkoleniu poza tymi godzinami należy uznać za czas pracy z prawem do wynagrodzenia.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Anna Telec, radca prawny prowadzi Kancelarię Prawa Pracy