Anna Telec

Czy zmiana profilu działalności wyłącza ochronę przed zwolnieniem pracowników po przejęciu firmy

Nowego pracodawcę obowiązuje zakaz zwalniania pracowników przejętego zakładu. Nie jest on wiążący, gdy powodem rozwiązania umowy jest zmiana przedmiotu działalności firmy.

Jakie odprawy dla zwalnianego pracownika

Zwalniany pracownik może nabyć prawo zarówno do odprawy emerytalnej, jak i odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Strony mogą też przewidzieć w umowie odprawę, której nie wymaga kodeks pracy.

Polecenie wykorzystania zaległego urlopu a choroba pracownika

Polecenie wykorzystania zaległego wypoczynku do końca września traci aktualność, jeśli pracownik się rozchorował. Szef nie może bowiem udzielić urlopu osobie niezdolnej do pracy.

Wynagrodzenie minimalne z pominięciem dodatku za staż - zmiany od 2020 roku

Od stycznia 2020 r. przy ustalaniu, czy pracownik osiąga wynagrodzenie minimalne, nie będzie można wliczać dodatku za staż. Może to oznaczać konieczność przygotowania dla niektórych pracowników aneksów do umów.

Wypowiedzenie umowy o pracę łatwiej wręczyć, niż wycofać

Przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie chroni sama choroba, ale nieobecność w pracy z tego powodu. Gdyby pracodawca chciał odwołać swoją decyzję o zwolnieniu, musi uzyskać zgodę podwładnego.

Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane a przejęcie zakładu przez nowego pracodawcę

W razie przejścia zakładu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez dotychczasowego pracodawcę wiąże tego, który wstąpił na jego miejsce.

Czy szkolenie bhp po godzinach to praca nadliczbowa?

Szkolenie pracowników w zakresie bhp, które odbywa się poza normalnymi godzinami pracy, należy potraktować jako czas pracy w godzinach nadliczbowych.

Czy można zawrzeć umowę o bezpłatne przeszkolenie przyszłego pracownika

Nie można wymagać od pracownika, aby bez wynagrodzenia przyuczał się do pracy, licząc na zatrudnienie, jeżeli sprawdzi się na oferowanym stanowisku.

Urlop szkoleniowy i zwolnienia od pracy, nie zatrzymają pracownika w firmie po ukończeniu nauki

Pracownika, który z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych korzysta jedynie z urlopu szkoleniowego i zwolnień od pracy, nie można zobowiązać do pozostania w firmie po ukończeniu nauki.

Dostęp pracowników do szkoleń na równych prawach

Pracodawca, który pomija pracownika przy kierowaniu na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, wysyłając na nie inne osoby wykonujące analogiczną pracę, naraża się na zarzut stosowania dyskryminacji.