Koronawirus: restrukturyzacja firmy szansą na wyjście z kryzysu

Koronawirus jest przyczyną spowolnienia gospodarczego. Szansą na wyjście z trudności finansowych i uniknięcie upadłości jest restrukturyzacja firmy.

Publikacja: 23.03.2020 14:01

Koronawirus: restrukturyzacja firmy szansą na wyjście z kryzysu

Foto: 123RF

Aktualna sytuacja w kraju i na świecie spowodowana pojawieniem się i ciągłym rozwojem pandemii koronawirusa wywiera ogromny wpływ na sytuację gospodarczą. Powoli pojawiają się pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego związanego z epidemią COVID-19, które bez wątpienia dotknie każdą z gałęzi gospodarki.

Przewiduje się, że w niedługim czasie dojdzie do pogorszenia sytuacji ekonomicznej wielu przedsiębiorców. W pierwszej kolejności straty odnotowuje branża turystyczna, gastronomiczna, i rozrywkowa, które w znaczącej mierze zostały zmuszone do ograniczenia lub zawieszenia swojej działalności, czy to przez wprowadzone odgórnie restrykcje, czy też ogólny strach społeczny przed zarażeniem wirusem.

Właściciele firm obawiają się, że nawet po zniesieniu odgórnego zakazu zamknięcia galerii handlowych czy obiektów gastronomicznych, sytuacja nie wróci do normy sprzed epidemii. Obawy dotyczą tego, że klienci nadal będą podchodzić z rezerwą do odwiedzania miejsc publicznych, czy też wyjazdów urlopowych, a przez to korzystania z usług biur podróży, hoteli i przewoźników.

Również niepewna sytuacja w innych branżach może spowodować ograniczanie w budżetach domowych wydatków na rozrywkę.

Czytaj też: Jak uchronić firmę przed upadłością w czasach pandemii

Skutki spowolnienia i zastoju gospodarczego

Na skutek zastoju gospodarczego przychody wielu przedsiębiorców uległy zdecydowanemu zmniejszeniu nie pociągając jednak za sobą mniejszych kosztów działalności. Prowadzi to w krótkim czasie do utraty płynności finansowej. Podwykonawcy i dostawcy usług w trosce o swój własny biznes będą domagać się regulowania zobowiązań i terminowych płatności, na co często firmy nie mają bieżących środków pieniężnych. Wysoce prawdopodobne jest uaktywnienie się wierzycieli, którzy bardziej intensywnie będą dążyć do ściągania długów, w tym poprzez egzekucje komornicze.

Obecnie równie niejasna jest sytuacja ze zobowiązaniami podatkowymi i składkami do ZUS. Na ten moment Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaruje pomoc poprzez pozytywne rozpatrywanie wniosków o odroczenie terminu płatności składek o trzy miesiące. Trzeba jednak mieć na uwadze, że skutki epidemii mogą trwać o wiele dłużej, a firmy nie będą w stanie zapłacić po upływie kwartału łącznej kwoty zaległej i bieżącej składki. Chwilowo brak analogicznych deklaracji co do PIT, CIT i VAT. Choć banki deklarują wsparcie osób i firm obciążonych kredytami, są to działania zależne tylko od dobrej woli tych instytucji. W przypadku załamania rynku finansowego mogą one w każdej chwili wycofać się z obietnic.

Przedsiębiorcy doświadczający problemów z płynnością finansową niejednokrotnie próbują przeczekać zaistniałe trudności licząc na poprawę sytuacji, przestają płacić swoim kontrahentom, niejednokrotnie zaciągają kolejne zobowiązania popadając w coraz większe zadłużenie. Powyższe często prowadzi do aktywności wierzycieli i postępowań egzekucyjnych, które utrudniają funkcjonowanie firmy oraz spadek jej wartości. Zaistnienie i nawarstwianie się problemów z płynnością finansową w wielu firmach będzie prowadziło do niewypłacalności, a w konsekwencji do ich upadłości.

Działania zaradcze przeciwko kryzysowi gospodarczemu

Władze zapowiadają wsparcie dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów dostosowanych do aktualnej sytuacji spowodowanej epidemią. Żeby jednak to nastąpiło konieczne jest przygotowanie projektów stosownych ustaw a następnie ich uchwalenie przez Sejm i Senat, co w obecnej sytuacji napotyka trudności organizacyjne. Ponadto mając na uwadze zapowiedzi rządu co do kształtu programu pomocowego, prawdopodobnie nowe regulacje nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorców.

Restrukturyzacja firmy szansą na wyjście z trudności finansowych i uniknięcie upadłości

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa przewidują pomoc dla dłużników, którzy chcą przeprowadzić działania naprawcze i wyprowadzić przedsiębiorstwo na prostą. Jedną ze ścieżek jest restrukturyzacja, dająca możliwość wyjścia z trudności finansowych oraz ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi wszczynanymi przez wierzycieli pragnących jak najszybciej zwindykować długi. Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na zawarcie układu z wierzycielami, w którym długi mogą zostać np. zredukowane lub rozłożone na raty. A wszystko to pod nadzorem sądu. Postępowanie restrukturyzacyjne można przeprowadzić w jednym z czterech trybów, co pozwala na dostosowanie najlepszego rozwiązania do sytuacji konkretnej firmy.

Co istotne, w przeciwieństwie do postępowania o ogłoszenie upadłości, wniosek restrukturyzacyjny może złożyć przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością, a nie tylko już niewypłacalny. Oznacza to, że już w momencie, gdy firma zdiagnozuje zaistnienie okoliczności zmierzających do utraty w niedługim czasie płynności finansowej może podjąć zawczasu działania zapobiegawcze i naprawcze, które pozwolą uniknąć upadłości firmy. Im wcześniej podejmie się odpowiednie działania naprawcze, tym większa szansa ich powodzenia.

Na chwilę obecną trudno ocenić dalszy rozwój sytuacji, jednakże prognozy nie są optymistyczne. Wykorzystując narzędzie prawne jakim jest postępowanie restrukturyzacyjne można działać już teraz, nie czekając na programy pomocowe rządu. Postępowania restrukturyzacyjne dają ochronę na trudne czasy i pomagają utrzymać firmę do czasu odbicia gospodarczego, a ich niewątpliwą zaletą jest zabezpieczenie przed postępowaniami egzekucyjnymi oraz m.in. możliwość redukcji i rozłożenia na raty zadłużenia.

Barbara Miziołek – radca prawny w Kancelarii Konieczny Wierzbicki

Aktualna sytuacja w kraju i na świecie spowodowana pojawieniem się i ciągłym rozwojem pandemii koronawirusa wywiera ogromny wpływ na sytuację gospodarczą. Powoli pojawiają się pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego związanego z epidemią COVID-19, które bez wątpienia dotknie każdą z gałęzi gospodarki.

Przewiduje się, że w niedługim czasie dojdzie do pogorszenia sytuacji ekonomicznej wielu przedsiębiorców. W pierwszej kolejności straty odnotowuje branża turystyczna, gastronomiczna, i rozrywkowa, które w znaczącej mierze zostały zmuszone do ograniczenia lub zawieszenia swojej działalności, czy to przez wprowadzone odgórnie restrykcje, czy też ogólny strach społeczny przed zarażeniem wirusem.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Nieruchomości
Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy