Spotkanie dla przedsiębiorców zostanie zorganizowane w ramach Letniej Akademii Biznesu. Tym razem będzie ono poświęcone przygotowaniu skutecznej strategii eksportowej, jako gwarancji sukcesu na rynkach międzynarodowych. Udziałem w tym seminarium powinny zainteresować się w szczególności te firmy, które mają w planach taką ekspansję lub chciałyby zintensyfikować działalność eksportową.

Skuteczność takich działań zależy od wielu czynników. Z jednej strony jest to wybór samego rynku docelowego, a na nim odpowiednich partnerów lub kanałów dystrybucji. Po drugie sukces produktu na jednym lub drugim rynku nie musi oznaczać takiego samego powodzenia w jego sprzedaży na rynku kraju trzeciego. O tym mogą decydować preferencje, upodobania, przyzwyczajanie odbiorców (np. konsumentów) oraz ich oczekiwania. Czasem trzeba więc produkt dostosować do konkretnych wymogów. I właśnie m.in. takim kwestiom będzie poświęcone spotkanie.

W jego trakcie uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć, jak:

- przeanalizować gotowość firmy do eksportu oraz własną konkurencyjność na rynkach zagranicznych,

- skutecznie zbadać otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa na rynkach docelowych,

- optymalnie wybierać rynki zagraniczne,

- ustalać przewagi konkurencyjne produktu na rynkach eksportowych,

- zaadaptować produkt do wymogów wskazanych rynków zagranicznych,

- dobrać cenę eksportową do rynku docelowego,

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- wykorzystać narzędzia marketingowe w pozyskaniu zagranicznych dystrybutorów i klientów.

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach, w godzinach od 10 do 15.30. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 czerwca. Formularz oraz dane adresowe, pod które należy go wysłać (faksem lub pocztą elektroniczną) można znaleźć na stronie www.enterprise.fundusz-silesia.pl. Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.