Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje, że dla wystawienia ulg na zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2016 r. konieczne jest dokonanie potwierdzonego fakturą zakupu przed dniem wejścia w życie ustawy. Oznacza to konieczność sfinalizowania zakupu przed tą datą tj. wystawienia faktury oraz dokonania zapłaty najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.

W każdym innym przypadku wystawienia ulg należy dokonać na zasadach obowiązujących od 1 lipca 2016 r.

Należy również podkreślić, że informację wystawia się zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów i odnosi się ona do konkretnych zdarzeń w niej określonych.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy nowy 50-procentowy limit pokrywalności wpłat stosuje się do wpłat należnych za okresy począwszy od lipca 2016 r. Dlatego bez względu na datę wystawienia ulg oraz na sposób ich naliczenia, ich łączne wykorzystanie do obniżenia wpłaty za lipiec 2016 r. nie może powodować przekroczenia kwoty 50% wpłaty należnej.