Tag: Niepełnosprawny w Firmie

Powiązane

Kadry

Pandemia nie wydłużyła zgód na dłuższą pracę niepełnosprawnych

Przepisy tarczy antykryzysowej nie przedłużyły ważności zaświadczeń lekarskich pozwalających osobom niepełnosprawnym pracować powyżej ustawowych norm za zgodą lekarza.

Osoba niepełnosprawna zatrudniona na część etatu może pracować siedem godzin dziennie

Ograniczenia dotyczące czasu pracy osób z niepełnosprawnością określają maksymalną liczbę godzin pracy na dobę. Niewskazują jednak, że trzeba ją zmniejszać proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Sprawozdania do PFRON do 15 października 2021 r.

Do 15 października 2021 r. przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych pracowników mają obowiązek przedstawić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania finansowe za 2020 r. lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania.

Dopłata z PFRON tak, lecz nie na wszystko - wyrok WSA

Dofinansowanie nie mogło dotyczyć wszystkich urządzeń łazienkowych, lecz tylko związanych ściśle z niepełnosprawnością.

Małgorzata Eysymontt: Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych

Pracodawcy wiedzą, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami może być opłacalne dla obu stron.

Czy faktura bez daty płatności da ulgę w PFRON?

Firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne nie może wystawić nabywcy jej usług informacji o obniżeniu wpłaty na fundusz niepełnosprawnych, jeśli otrzyma fakturę bez terminu płatności.

Nowe wskaźniki w rozliczeniach z PFRON od stycznia 2021

Od stycznia br. zmieniła się kwota, od której sprzedający nalicza kupującemu wysokość obniżki wpłaty na Fundusz.

Ruchomy rozkład czasu pracy także dla niepełnosprawnych

Normy ochronne dotyczące pracowników niepełnosprawnych odnoszą się do pracy nadliczbowej i w godzinach nocnych. Nie zakazują natomiast stosowania ruchomego rozkładu czasu pracy.

Rozliczenie wpłaty do PFRON za 2020 r.

Pracodawcy osób niepełnosprawnych i firmy dokonujące obowiązkowych wpłat do PFRON muszą do 20 stycznia br. rozliczyć się z wpłat za ubiegły rok.

Wsparcie z tarczy antykryzysowej 6.0 wpływa na pomoc na niepełnosprawnych

Tarcze 5.0 i 6.0 wprowadzają kolejny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców w określonych branżach. Główne założenia tych przepisów mogą mieć wpływ na udzielaną przez PFRON pomoc w postaci dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.