Tag:

Niepełnosprawny w Firmie

Powiązane

Kadry

Większe dopłaty do pensji pracowników niepełnosprawnych

Od 50 zł do 450 zł wyższe dofinansowanie dostanie pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością. Podwyżka przysługuje od stycznia 2023 r. Nie zmienił się jednak limit kosztów płacy, jakie może pokryć wsparcie.

Będą wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który podwyższa dopłaty do pensji dla takich osób.

Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych od 2023 r.

Z 1950 zł do 2400 zł ma wzrosnąć dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Odpis na zakładowy fundusz w kosztach podatkowych

Pracodawca rozliczy odpisy i zwiększenia, które obciążają koszty jego działalności, jeżeli środki pieniężne zostały wpłacone na rachunek zfśs.

Składki na PFRON: czy są opodatkowane w estońskim CIT

Podatnicy stosujący ryczałt od dochodów spółek mierzą się z problemem zakwalifikowania niektórych wydatków jako ukrytych zysków. Często jedynym wyjściem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji.

Osoba niewidoma nie wykona każdej pracy

Dyrektywa dopuszcza odmienne traktowanie, gdy ze względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania dane cechy są istotnym i determinującym wymogiem zawodowym. Ten wymóg musi być jednak proporcjonalny.

Niepełnosprawny pilnujący mienia może pracować dłużej

Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może przepracować 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Większy limit obowiązuje pracowników ochrony.

Podanie o refundację zapłaconych składek na nowym druku

Wniosek niepełnosprawnego przedsiębiorcy o refundację składek ZUS złożony na starym formularzu zostanie odrzucony.

Pomyłka szefa nie zwiększy uprawnień pracownika

Pracodawca ma obowiązek przekazać każdemu pracownikowi informację o podstawowych warunkach zatrudnienia. Zwykle nie poniesie jednak negatywnych konsekwencji, jeżeli w takiej informacji będą błędy.

Zapominalski podatnik musi złożyć korektę

Niepełnosprawny przedsiębiorca, który nie wykazał wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym, nie może tego zrobić za rok. Jeśli nie chce stracić prawa do odliczenia, musi skorygować zeznanie.