Tag:

Niepełnosprawny w Firmie

Powiązane

Kadry

Badania wstępne nie wystarczą do wydłużenia godzin pracy

Lekarz medycyny pracy może zgodzić się, by wobec osoby niepełnosprawnej pracodawca nie stosował ograniczeń dotyczących czasu pracy. Ale dopiero po jej zatrudnieniu.

Etat osoby niepełnosprawnej z większą dopłatą z PFRON dla przedsiębiorcy

Dofinansowanie do pensji pracowników z niepełnosprawnościami, które przedsiębiorcy dostają z PFRON, ma wzrosnąć.

Więcej pieniędzy dla firm z PFRON. Rząd podniesie dofinansowania niepełnosprawnych pracowników

Rząd chce podwyższyć wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, finansowanego ze środków PFRON.

Siła wyższa: niepełnosprawność a wymiar zwolnienia

Pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który pracuje w obniżonych normach czasu pracy, może wziąć 14, a nie 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Sztywne normy nie zablokują szkolenia osób niepełnosprawnych

Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Czasu tej nauki nie wlicza się do czasu pracy.

Poziom zarobków przestanie być tajemnicą

Pracownicy zyskają prawo do informacji umożliwiających weryfikację poziomu ich wynagrodzenia w odniesieniu do analogicznych stanowisk. Co do zasady nie będą jej jednak mogli „wynieść” poza zakład pracy.

Niepełnosprawność nie uzasadnia automatycznego zwolnienia

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z powodu niezdolności pracownika do pracy, jeśli wcześniej nie przeanalizował, czy może zaoferować mu stanowisko dostosowane do jego potrzeb. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok ws. osoby niepełnosprawnej.

Pracownik niepełnosprawny nie zawsze ma więcej przerw

Tylko w dniu, gdy osoba niepełnosprawna pracuje co najmniej sześć godzin, może korzystać z przerwy śniadaniowej. Druga – na gimnastykę czy wypoczynek – przysługuje jej zawsze.

Czy widełki wiekowe w rekrutacji to dyskryminacja?

Pracodawca w ofercie pracy może wskazać preferowany wiek kandydata do pracy. Takie działanie nie stanowi dyskryminacji, gdy poszukiwany jest np. opiekun dla osoby niepełnosprawnej. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej z ułatwieniami

Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego trzeba przestrzegać przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia przez niego pracy zawodowej. A stanowisko pracy takiej osoby należy dostosować do stopnia niepełnosprawności oraz posiadanych dysfunkcji.