Jest to pierwsza przegrana Hiszpanii w arbitrażu inwestycyjnym dotyczącym sektora energii odnawialnej, w którym do tej pory to państwo wychodziło obronną ręką - roszczenia inwestorów były oddalane. Tak stało się w przypadku zakończonych w 2016 r. dwóch spraw dotyczących sektora fotowoltaicznego. Zwycięska seria państwa została właśnie przerwana.

Wyrok nie został jeszcze opublikowany. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami prasy hiszpańskiej arbitrzy jednogłośnie uznali, że Hiszpania naruszyła art. 10 Traktatu Karty Energetycznej (ECT), ponieważ nie zapewniła inwestorom uczciwego i równego traktowania, wprowadzając reformy drastycznie zmieniające regulację rynku energetyki odnawialnej i mające retroaktywny skutek. Inwestorom przyznano odszkodowanie w wysokości 128 milionów EUR wraz z odsetkami, wobec żądanych ponad 300 milionów EUR.

Hiszpańskie Ministerstwo Energii zamierza zaskarżyć wyrok, jednak Regulamin ICSID przewiduje bardzo wąskie podstawy zaskarżenia, które dotyczą jedynie nieprawidłowości proceduralnych, a nie treści merytorycznych. Stąd wątpliwa jest możliwość anulowania wyroku.

Małgorzata Judkiewicz, LL.M. Associate K&L Gates Jamka sp.k.