W branżach ochrony i czystości proporcja zatrudnionych na umowę o pracę w porównaniu do umów cywilnoprawnych zwiększyła się z 25 proc. do 75 proc. Dobre rozwiązania legislacyjne mogą sprawnie i efektywnie naprawić polski rynek pracy. Teraz czas na kolejny krok – restytucję ozusowania umów zleceń.

Wprowadzenie wymogu stosowania umów o pracę w ustawie Prawo zamówień publicznych – zainicjowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich i związki zawodowe – było szeroko poparte także przez organizacje pracodawców. Dzięki temu rozwiązaniu istotnie wzrósł odsetek umów o pracę i zakończono patologie w kontraktach publicznych. Obecnie postulowana przed FPP i NSZZ Solidarność restytucja ozusowania umów zleceń może znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby umów zleceń dzięki zrównaniu zasad ubezpieczeń z etatami. Co więcej, z szacunkowej oceny skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań wynika, iż dzięki nowym regulacjom zwiększą się wpływy do FUS o ponad 2,7 mld zł. Budżet państwa może zyskać netto nawet 2 mld zł rocznie, a zleceniobiorcy wyższe emerytury.

Od lat poszukuje się efektywnych rozwiązań bolączek, z jakimi borykają się pracodawcy i pracownicy. Rozwiązanie wdrożone w zamówieniach publicznych doskonale się sprawdza. Federacja Przedsiębiorców Polskich razem z NSZZ Solidarność postuluje wdrożenie restytucji ozusowania umów zleceń. To rozwiązanie, które wesprze ponownie zatrudnianie na umowy o pracę i przyczyni się do dalszej naprawy rynku pracy – z korzyścią dla budżetu państwa i pracowników, twierdzi federacja i związek.

Postulowane przez NSZZ Solidarność i Federację Przedsiębiorców Polskich działania obejmują:

- Zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług.

- Uwolnienie pracodawców od ciężaru prowadzenia sporów dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zleceń w okresie od stycznia 2009 roku do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian.

- Ujednolicenie zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawie umów agencyjnych, umów zlecenia, innych umów o świadczenie usług, do wysokości 30–krotności przeciętnego wynagrodzenia.

- Ceny usług i robót zatrudniających ich wykonawców, w szczególności ceny w zamówieniach publicznych, powinny zostać zwaloryzowane o łączny wzrost kosztów pracy.

—Marek Kowalski przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ