Ministerstwo Rozwoju poinformowało właśnie o pracach nad nowelą ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przygotowany projekt ma pozwolić użytkownikom wieczystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom, stać się właścicielami gruntów. Uwłaszczenie ma być odpłatne i nastąpić z mocy prawa.

„Niepewność potencjalnych podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste lub w dalszej perspektywie przedłużenia umowy po upływie okresu użytkowania wieczystego powoduje, że kolejny etap reformy użytkowania wieczystego jest oczekiwany w szczególności przez przedsiębiorców, którzy manifestują obawy o celowość oraz bezpieczeństwo długofalowego inwestowania na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego – uzasadnia resort.

Czytaj też: Przekształcenie użytkowania wieczystego w Warszawie coraz bardziej problematyczne przez urzędników

A środowisko deweloperskie mu przyklaskuje, pokazując, że zmiany są konieczne.

– Niestety, z coraz większym niepokojem obserwujemy, jak z roku na rok użytkowanie wieczyste staje się coraz większą uciążliwością w procesach inwestycyjnych. Począwszy od braku zgód właścicielskich na podziały nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste poprzez żądania miast odpłatnych zmian celu użytkowania, a skończywszy na odmawianiu wydawania zaświadczeń o przekształceniu w trybie nowej ustawy przekształceniowej – wskazuje radca prawny Przemysław Dziąg z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Adwokat Maciej Górski, specjalizujący się w prawie nieruchomości, zauważa również, że obecnie wartość użytkowania wieczystego i treść tego prawa są zbliżone do własności.

– Relacje pomiędzy podmiotami tego stosunku powodują w praktyce jednak dużo niepewności i sporów – potwierdza dalej ekspert.

– Zmiana aktualnego stanu rzeczy i nieuzasadnione utrzymywanie reliktu przeszłości, za jaki uznać należy użytkowanie wieczyste, wydaje się zależeć jedynie od woli politycznej. Rozwiązania prawne są bowiem w zasadzie gotowe. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, choć na pewno niedoskonała, to skutecznie przetarła szlaki –dodaje mec. Górski.

Resort rozwoju zakłada, że projekt kolejnej ustawy uwłaszczającej zostanie przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2022 r.

Etap legislacyjny: projekt ogłoszony w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów