Tag: Użytkowanie Wieczyste

Wieczyste użytkowanie jednak zostaje

Użytkownicy wieczyści gruntów o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe nie uwłaszczą się z mocy prawa.

Żegnamy użytkowanie wieczyste. Uwłaszczenie także dla przedsiębiorcy

Formuła posiadania gruntu zmieni się we własność również pod nieruchomościami komercyjnymi.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w Warszawie coraz bardziej problematyczne przez urzędników

Warszawiacy alarmują, że urzędy piętrzą przeszkody przy zmianie użytkowania wieczystego nieruchomości we własność.

Przekształcanie użytkowania wieczystego we własność gruntów obliguje do zapłaty VAT - wyrok TSUE

Opłaty przekształceniowe podlegają podatkowi od towarów i usług. Samorząd jest w tych sprawach podatnikiem.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność: wpis do katastru nie ma charakteru absolutnego - wyrok NSA

Decyzje w sprawie przekształcenia użytkowania we własność powinny się opierać także na faktach – uznał NSA.

Uwłaszczenie z poślizgiem: mieszkańcy miast czekają na zaświadczenia

Co najmniej do końca roku potrwa rozsyłanie zaświadczeń o przekształceniu użytkowania.

Opłata przekształceniowa jest cywilnoprawna

Nie rozkłada się na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie art. 55 ustawy o finansach publicznych.

Niebezpieczne odpady musi usunąć użytkownik wieczysty nieruchomości - wyrok WSA

Niebezpieczne odpady powinny być usunięte jak najszybciej. Ma to zrobić spółka, która nie jest ich wytwórcą ani właścicielem.

Błędy sądu przy zniesieniu współużytkowania wieczystego - RPO składa skargę nadzwyczajną

Sąd przy zniesieniu współużytkowania wieczystego błędnie ustalił powierzchnię działki, a w efekcie również powierzchnie działek dla poszczególnych osób.

Tarcza antykryzysowa 4.0: firmy mogą zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste

Użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa mogą liczyć na częściowe umorzenie tej opłaty. Muszą tylko pamiętać o złożeniu w terminie wniosku w tej sprawie.