Tag:

Użytkowanie Wieczyste

Spółka jest właścicielem nieruchomości rolnych? Mogą być problemy przy przekształceniu

Nie jest jasne, czy nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wyłącza spod restrykcji nabycie udziałów lub akcji w wyniku przekształcenia spółki handlowej, jeśli spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 5 ha.

Skarga nadzwyczajna PG ws. kar w umowach o ustanowieniu użytkowania wieczystego

Zapisy dotyczące kar umownych zastrzeżone w umowach o ustanowieniu użytkowania wieczystego były nieważne – uznał zastępca prokuratora generalnego. Kieruje do SN skargę nadzwyczajną.

Wykup nieruchomości z użytkowania wieczystego – procedury

Przedsiębiorcy posiadający grunty w użytkowaniu wieczystym, którzy spełnią ustawowe warunki, mogą do 31 sierpnia 2024 roku wystąpić z żądaniem wykupu tych nieruchomości na własność. Po tej dacie nie będzie to możliwe.

Gdy współużytkownicy postanowią być współwłaścicielami

Wszyscy współużytkownicy muszą żądać gruntu pod garażami. Inaczej właściciel go nie sprzeda.

Zalegalizowanie samowoli przesądziło o własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego z mocy prawa dotyczy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe na 1 stycznia 2019 r. i nie zależy od innych warunków.

Niezbędnik przedsiębiorcy: Podatki, płace i składki - zmiany od 1 września * Grunt dla firm na własność * Zakaz amortyzacji a biznes w domu jednorodzinnym * Soczewki i jubileuszowa impreza w kosztach firmy * Sztuczna inteligencja wyzwaniem dla kadr

• Co się zmieniło dla firm od 1 września • Czy firmom opłaci się wykupić grunt z użytkowania? • Amortyzacja biznesowej części budynku mieszkalnego • Fiskus o wydatkach na ochronę wzroku przedsiębiorcy • Firmowa impreza z gośćmi spoza firmy - jak podzielić wydatki • Kto się boi sztucznej inteligencji? • Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe

Użytkowanie wieczyste: przedsiębiorcy mogą już żądać wykupu gruntów

W czwartek 31 sierpnia zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która pozwala przedsiębiorcom na wykupienie użytkowanego gruntu.

Palczewska, Białek: Koniec użytkowania wieczystego? Nie do końca!

31 sierpnia 2023 r. w życie wejdą przepisy regulujące możliwość wykupu zabudowanych nieruchomości przez ich użytkowników wieczystych. Są one zawarte w ustawie z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1463).

Nie wszystkim firmom opłaci się wykupić grunt. Część zapłaci cenę rynkową

Od 31 sierpnia biznes ma możliwość żądania sprzedaży użytkowanej przez nich wieczyście nieruchomości. Pozwalają na to zapisy wchodzącej w życie w czwartek nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność także dla firm

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadza zupełnie nowy mechanizm wykupu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Nowe regulacje wchodzą w życie już 31 sierpnia 2023 roku.