Tag: Użytkowanie Wieczyste

To nie gmina ma zadbać o zabezpieczenie obiektu

Nadzór budowlany błędnie utożsamił własność nieruchomości gruntowej z własnością wybudowanego budynku.

Przekształcenie użytkowania podlega określonym regułom

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Niezrealizowany plan nie przesądza o opodatkowaniu

Nieruchomość, która nigdy nie była wykorzystywana w działalności, nie została zabudowana ani nie była wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób w ramach prowadzonej firmy nie spełnia definicji środka trwałego.

Należność za użytkowanie zmienia się na określonych zasadach

Wypowiedzenie wysokości, czy to stawki procentowej opłat rocznych, czy wysokości tej opłaty, jest prawem, a nie obowiązkiem stron stosunku wieczystego użytkowania i może objąć dowolnie jeden lub obydwa elementy wymiaru tej opłaty.

Sprawy o zmianę prawa do nieruchomości na własność wciąż w sądach

Praktyka pokazuje, ile jeszcze niejasności może kryć tzw. ustawa przekształceniowa. Do sądów wciąż trafiają sprawy o zmianę prawa do nieruchomości na własność.

Gmina musi opodatkować opłatę przekształceniową

Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r. we własność stanowi dostawę towarów, która podlega VAT.

Zarejestrowali firmę w mieszkaniu, muszą zwrócić bonifikatę

Wykorzystywanie nieruchomości w celu innym niż mieszkaniowy czasem ma daleko idące konsekwencje.

Jaki VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Od 1 stycznia w odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania każdej opłaty rocznej w stosunku do uzyskanej kwoty.

Część eksużytkowników ciągle bez zaświadczeń

Mimo że minęły już trzy lata od kiedy użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności, nadal spora część wniosków o zaświadczenie potwierdzające niniejszy fakt nie została rozpoznana - wskazuje kancelaria GKR Legal.

Fiskus zmienia stanowisko w sprawie uwłaszczenia

Opłaty pobierane przez gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności podlegają VAT.