Jeszcze przed kilkoma laty w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można się było spotkać z poglądem, że jeśli przedsiębiorca nie może wybronić przed nią swojej oferty, to nie powinno się badać jego zarzutów wobec firmy, która zajęła lepszą pozycję. Nie ma już bowiem w tym interesu, gdyż nie wygra przetargu.

Od pewnego czasu orzecznictwo KIO zmierza w odwrotnym kierunku. Jeśli w jednym odwołaniu zostaną zgłoszone zarzuty zarówno w obronie własnej oferty, jak i kwestionujące poprawność konkurencyjnej, to skład orzekający rozpoznaje i jedne, i drugie.

Tak stało się w przetargu na budowę obiektu dla Uniwersytetu Gdańskiego. Odrzucono z niego wszystkie oferty poza jedną. Jedna z wyeliminowanych firm odwołała się do KIO. Jej oferta została zakwestionowana, ponieważ zaproponowała nadziemny łącznik między budynkami uczelni. Tymczasem z odpowiedzi zamawiającego na jedno z pytań do  specyfikacji wynikało wprost, że ma to być łącznik naziemny, czyli na poziomie gruntu.

Wykonawca przekonywał, że zaprojektowanie takiego łącznika byłoby niezgodne z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi.

Skład orzekający nie uznał tego argumentu (Sygnatura akt: KIO 1931/11).

– Mógł on być przedmiotem analizy jedynie przy zachowaniu terminów do wniesienia środka ochrony prawnej na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kwestionowanie specyfikacji należy uznać za spóźnione i związane z tym zarzuty nie podlegają rozpoznaniu – zauważył przewodniczący Robert Skrzeszewski. Tym samym oddalił ten zarzut i przyjął, że UG miał podstawy do odrzucenia oferty odwołującej się firmy.

Jednocześnie KIO zbadała zarzuty dotyczące jedynej oferty uznanej przez zamawiającego za poprawną. I doszła do wniosku, że ona także zawiera błędy i kwalifikuje się do odrzucenia.

– Nie mogła zostać uznana za najkorzystniejszą oferta, która wbrew postanowieniom specyfikacji nie zawierała rozwiązań architektonicznych obejmujących natryski na każdej kondygnacji oraz zawierała błędnie obliczoną powierzchnię użytkową – uzasadnił uwzględnienie odwołania przewodniczący. Jego zdaniem naruszenie to miało istotny wpływ na wynik przetargu.

Izba nakazała unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty i powtórzyć ocenę ofert.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej w serwisie:

Dobra Firma

»

Firma

»

Zamówienia publiczne

»

Skargi i odwołania

Samorząd

»

Zamówienia publiczne

»

Skargi i odwołania