Nieprawdziwe oświadczenie podmiotu trzeciego – uprawnienia wykonawcy i zamawiającego

W orzecznictwie nie ma zgody co do tego, czy oferent ma prawo do wymiany podmiotu udostępniającego zasoby, który podał nieprawdziwe informacje, na inny podmiot.

Publikacja: 07.05.2024 04:30

Nieprawdziwe oświadczenie podmiotu trzeciego – uprawnienia wykonawcy i zamawiającego

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp), jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, to zamawiający żąda, aby wykonawca:

- w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt