Zasada konkurencyjności w perspektywie finansowej 2021–2027

Wytyczne kwalifikowalności 2021–2027 w sposób jednoznaczny rozstrzygają w jaki sposób należy szacować wartość zamówień częściowych realizowanych w ramach projektu o dofinansowanie.

Publikacja: 25.06.2024 04:30

Zasada konkurencyjności w perspektywie finansowej 2021–2027

Foto: Adobe Stock

Podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych („Pzp”) lub ze względu na wartość zamówienia nie mają obowiązku stosowania Pzp, podobnie, jak w przypadku realizacji projektów w poprzedniej perspektywie, są zobowiązane do przeprowadzania postępowań w oparciu o zasadę konkurencyjności, która została szczegółowo opisana w Wytycznych ministra funduszy i polityki regionalnej dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 („Wytyczne kwalifikowalności 2021–2027”). Zasada konkurencyjności zdefiniowana w nowych wytycznych różni się w niektórych zakresach od tej, którą znamy z perspektywy 2014–2020. Różnice te zostaną szczegółowo omówione poniżej.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?