Artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu będą oznakowane przynajmniej w języku polskim. Taką poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o dotyczącej jakości takich produktów przyjęli w piątek posłowie.

Nowelizacja wraz z poprawkami Senatu określa, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy zajmują się pakowaniem jaj, będą mieli obowiązek zgłoszenia takiej działalności wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej. Dziś inspekcja ma nadzór jedynie nad 30 proc. takich firm.

Przyjęta nowelizacja określa także, że tusze wołowe będą mogły być automatycznie klasyfikowane przez specjalne urządzenia. Takie rozwiązanie będzie możliwe, jeżeli urządzenia spełnią określone warunki, a technika takich czynności zostanie zatwierdzona przez ministra rolnictwa. W tym celu konieczne będzie złożenie do niego odpowiedniego wniosku. Trzeba w nim wskazać zarówno typ urządzeń, jak i rzeźnię, w której zostaną zainstalowane.

Dziś klasyfikacji tusz wołowych dokonuje uprawniony rzeczoznawca metodą wzrokową.

etap legislacyjny: trafi do podpisu prezydenta