Konrad Osajda

Czas na szybki tramwaj z Łodzi

Podłódzkie samorządy czekają na modernizację linii tramwajowych, które łączą satelickie miasta ze stolicą regionu.

Czas na szybki tramwaj z Łodzi

Podłódzkie samorządy czekają na modernizację linii tramwajowych, które łączą satelickie miasta ze stolicą regionu.

Pociąg do złota w tunelu

Wiadomością o niemieckim pociągu ze skarbami w Wałbrzychu zajęły się polskie władze i światowe media.

Inspektor rolnictwa ekologicznego nie będzie musiał co kilka lat zdawać egzaminu

Inspektor rolnictwa ekologicznego nie będzie musiał co kilka lat zdawać egzaminu.

Ułatwienia w oznakowaniu opakowań produktów

Jeżeli przeznaczenie produktu jest oczywiste, to nie trzeba na jego etykiecie zamieszczać informacji pozwalających konsumentowi zidentyfikować ten wyrób.

Artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu będą oznakowane przynajmniej w języku polskim

Klasyfikację tusz wołowych przeprowadzą specjalne urządzenia bez udziału rzeczoznawcy.

Koncesja na import węgla kamiennego

Kiepskiej jakości węgiel z zagranicy nie trafi już do pieców w polskich domach.

Odpady: Polska nie chce przetwarzać wszystkich śmieci

Polska sprzeciwia się planom Komisji Europejskiej, która chce, by w 2030 r. przetwarzano 70 proc. wszystkich odpadów.

Ewidencja odpadów obowiązkowa

Zużyte oleje czy sprzęt elektryczny trzeba będzie ewidencjonować bez względu na to, ile firma wytworzy takich śmieci.