Konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy zamiast okresowego sprawdzania kwalifikacji na egzaminach czeka inspektorów rolnictwa ekologicznego. Zmiany uchwalił w piątek Sejm.

Dziś inspektorzy muszą co trzy lata zaliczyć egzamin, by nadal móc pełnić swoją funkcję. Rząd w propozycjach zmian do ustawy o rolnictwie ekologicznym chciał, by ci, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie potwierdzone wieloma kontrolami, mogli zdawać egzamin co sześć lat. Sejm odszedł jednak od tej propozycji. Uchwalone zmiany wymagają jedynie udziału w szkoleniach organizowanych przez jednostkę certyfikującą producentów ekologicznych lub przeprowadzenie odpowiedniej liczby kontroli.

Jeżeli rolnik, który zajmuje się uprawami ekologicznymi, będzie przechodził pod nadzór innej jednostki certyfikującej, to wymienią się one informacjami o nim. A wydane mu certyfikaty będą ważne przez 90 dni od przejścia  pod nadzór nowej jednostki.

etap legislacyjny: trafi do prac w Senacie