Gabriela Setla

Aleksander Piński

Aktywność na L4 nie chroni przed zwolnieniem

To, że pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie zawsze chroni go przed utratą etatu. Czasami nawet wtedy można mu wręczyć wypowiedzenie. Potwierdza to także najnowsze orzecznictwo.

EBC na politycznym rozdrożu

Europejski Bank Centralny (EBC) musi zmierzyć się z faktem, że to on zdecyduje o przyszłości Grecji w strefie euro.

Jaka pensja dla opiekunki zatrudnionej w Niemczech

Polska firma zatrudniająca i wysyłająca do Niemiec osoby świadczące usługi opiekuńcze musi im płacić minimalną pensję według tamtejszych stawek. To 8,5 euro za godzinę.

Urlop wychowawczy nie zawsze ochroni przed zwolnieniem

Szef jest bardzo ograniczony w możliwości rezygnacji ze współpracy z pracownikiem, który korzysta ze swoich uprawnień rodzicielskich. Nie oznacza to jednak, że zawsze jest zablokowany w takich decyzjach, niezależnie od okoliczności.

Inspektor rolnictwa ekologicznego nie będzie musiał co kilka lat zdawać egzaminu

Inspektor rolnictwa ekologicznego nie będzie musiał co kilka lat zdawać egzaminu.

Ułatwienia w oznakowaniu opakowań produktów

Jeżeli przeznaczenie produktu jest oczywiste, to nie trzeba na jego etykiecie zamieszczać informacji pozwalających konsumentowi zidentyfikować ten wyrób.

Artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu będą oznakowane przynajmniej w języku polskim

Klasyfikację tusz wołowych przeprowadzą specjalne urządzenia bez udziału rzeczoznawcy.

Koncesja na import węgla kamiennego

Kiepskiej jakości węgiel z zagranicy nie trafi już do pieców w polskich domach.

Odpady: Polska nie chce przetwarzać wszystkich śmieci

Polska sprzeciwia się planom Komisji Europejskiej, która chce, by w 2030 r. przetwarzano 70 proc. wszystkich odpadów.