Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy działające w branży owocowo-warzywnej do udziału w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw MACFRUT. Zorganizowanie w ich trakcie polskiego stoiska będzie częścią większego programu gospodarczego realizowanego przez PARP w ramach udziału w Wystawie Światowej EXPO 2015.

Przedsiębiorcy, którzy prześlą formularz zgłoszeniowy i zostaną zakwalifikowani, mogą liczyć na sfinansowanie udziału w targach. Natomiast z własnych środków trzeba pokryć koszt podróży do Włoch i zakwaterowania. Ale może warto? Przedsiębiorcy na pewno mogą bowiem liczyć na:

- możliwość prezentacji oferty na polskim stoisku narodowym,

- możliwość prezentacji działalności firmy podczas seminarium informacyjno-promocyjnego poświęconego polskiej branży spożywczej,

- udział w spotkaniach b2b z zagranicznymi przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z polskimi podmiotami.

Z oferty mogą skorzystać firmy, których działalność nie obejmuje wyłącznie rodzajów działalności gospodarczej, które nie mogą być wspierane w ramach programu „Innowacyjna gospodarka" (współfinansuje on działania PARP i stąd ograniczenie). Szczegółowe wytyczne dostępne są w „Opracowaniu dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej". Dokument dostępny jest na stronie www.poig.gov.pl.

Z kolei formularz zgłoszeniowy i adres, na który należy go wysłać znajduje się na stronie www.een.org.pl.

Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw MACFRUT odbędą się w dniach 23-25 września.