Analizę należy przeprowadzić z uwzględnieniem regulacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Jej przepisy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;