Ministerstwo Finansów chce jeszcze bardziej upowszechnić stosowanie kas fiskalnych. Od nowego roku obowiązek ich stosowania ma być rozszerzony na kolejne grupy podatników.

O utrzymanie zwolnienia z tego obowiązku od dawna walczą flisacy wożący turystów tratwami po Dunajcu. W przyszłym roku będą jednak musieli te kasy zainstalować. W projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r., ich działalność już nie figuruje na liście zwolnień z obowiązku stosowania kas.

Rejestrację obrotów dla celów VAT poprzez kasę fiskalną będą musieli rozpocząć także dorożkarze i rykszarze. Dzisiejszy zapis o „transporcie drogowym pasażerskim pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta" też ma bowiem wypaść z listy zwolnień.

Ministerstwo argumentuje zniesienie tych i kilku innych zwolnień troską o uszczelnienie systemu podatkowego. W uzasadnieniu projektu wspomniano o „pojawiających się sygnałach o nieprawidłowościach w sposobie prowadzenia ewidencji".

Nowe rozporządzenie pozostawi jednak zwolnienie z obowiązku stosowania kas, gdy roczny obrót podatnika nie przekroczy 20 tys. złotych.

Dla podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku kalendarzowego ten limit ma być, tak jak dziś, proporcjonalny do części roku przypadającej na wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Pozostanie w mocy lista rodzajów działalności, które temu kwotowemu zwolnieniu nie podlegają (m.in. dostawy wyrobów tytoniowych, usług warsztatów samochodowych, fryzjerów czy doradców podatkowych).

Stosowanie zwolnienia kwotowego będzie uzależnione od wystawienia faktury za szereg czynności określonych w rozporządzeniu. Chodzi m.in. o dostawy energii elektrycznej i wody, usługi związane ze zbieraniem odpadów, a także telekomunikacyjne i nadawcze.

W dołączonej do projektu ocenie skutków regulacji nie wskazano konkretnych kwot, jakie miałby zyskać budżet dzięki nowym przepisom. Wspomniano tylko ogólnie o spadku kosztów kontroli skarbowej.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ