Z tej interpretacji fiskusa ucieszą się wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoją działalność i zainwestować w nieruchomość. Skarbówka potwierdziła, że mogą szybko rozliczyć koszty jej nabycia.

O interpretację wystąpiła prowadząca działalność gospodarczą dentystka, która chce kupić dom w miejscowości turystycznej. Jest to budynek trwale związany z gruntem, gotowy do zamieszkania. Po nabyciu chce go przystosować do wynajmu. Zamierza zamontować schody, grzejniki na podczerwień, położyć panele podłogowe, ocieplić fundamenty, wykonać taras z zadaszeniem, postawić kominek, założyć instalację fotowoltaiczną. Wydatki przekroczą 30 proc. wartości nieruchomości i zostaną poniesione przed wprowadzeniem budynku do ewidencji środków trwałych.

Po dokonaniu ulepszeń kobieta zamierza poszerzyć prowadzoną działalność o wynajem krótkoterminowy i długoterminowy. Następnie wprowadzi dom do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych (KŚT) taka nieruchomość znajduje się w rodzaju 109, „Pozostałe budynki niemieszkalne". Wymienione są tu m.in. domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego.

Jak rozliczyć nieruchomość w kosztach firmy? Dentystka twierdzi, że może ją zamortyzować już w ciągu trzech lat. Podstawą naliczania odpisów będzie cena zakupu powiększona o wydatki na ulepszenie.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Przyznał, że są spełnione warunki indywidualnej amortyzacji. Dom zostanie bowiem ulepszony, a poniesione wydatki przekroczą 30 proc. jego wartości. Skarbówka potwierdziła też, że nieruchomość można zamortyzować w ciągu trzech lat.

Przy rozliczaniu budynku zaklasyfikowanego do rodzaju 109 KŚT, wprowadzonego po dokonanym ulepszeniu po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będzie możliwe zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji – czytamy w interpretacji wydanej przez fiskusa.

Numer interpretacji: 0112-KDIL2-2.4011.349.2020.2.IM