Skarbówka wyjaśniła w interpretacji nowe zasady stosowania faktur uproszczonych. Firma, która wystawi nabywcy paragon z NIP na kwotę do 450 zł (100 euro), nie wystawia już do niego „zwykłej" faktury.

Sprawa dotyczyła spółki, która każdą sprzedaż stacjonarną ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej. Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku uzyskania w momencie sprzedaży informacji, że klient nabywa towar w charakterze podatnika, spółka umieszcza na paragonie wskazany przez kontrahenta NIP. Na podstawie paragonów z NIP wystawia faktury w punkcie obsługi klienta bądź w fakturomacie (kasy fiskalne nie mają funkcji umożliwiającej wystawianie od razu faktur VAT).

Czytaj też: Faktura do paragonu: co grozi za złamanie nowych zasad

Jeśli kwota na paragonie z NIP nie przekracza 450 zł albo 100 euro brutto, spółka traktuje go jako fakturę uproszczoną. Nie wystawia do niego faktury zawierającej pełne dane nabywcy. Zdarza się jednak, że kontrahenci żądają faktury VAT. Spółka zapytała, czy może im wystawić taki dokument. Otrzymała odpowiedź przeczącą.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pouczył spółkę, że zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, która jest traktowana jak zwykła faktura. Na jej podstawie można odliczyć VAT.

Faktura uproszczona musi mieć NIP nabywcy. Nie musi jednak zawierać takich danych jak imię i nazwisko lub nazwa i adres nabywcy oraz m.in. stawki podatku, o ile są na niej dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek kwotę podatku.

Skoro wnioskodawca dokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą, to nie powinien z tytułu tej sprzedaży wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu w postaci faktury standardowej – napisał dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK