NSA korzystnie dla przedsiębiorców. Wynajem mieszkaniowy z niższą stawką podatku

Mieszkania służące trwałemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nie mogą być opodatkowane wyższą stawką – jak dla działalności. Nawet jeśli wynajmuje je firma.

Publikacja: 23.11.2023 03:00

NSA korzystnie dla przedsiębiorców. Wynajem mieszkaniowy z niższą stawką podatku

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał kolejny bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców, którzy inwestują w mieszkania na wynajem. W środę uznał, że jeśli takie lokum służy trwałemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, to jest opodatkowane podatkiem od nieruchomości według niższej, korzystniejszej stawki.

Zarobi firma...

Sprawa dotyczyła spółki z branży deweloperskiej. We wniosku o interpretację podała, że planuje stopniowo wychodzić z deweloperki na rzecz mieszkań na wynajem, tzw. model operatorski.

Firma tłumaczyła, że chce założyć nowe spółki z o.o., które będą właścicielami bloków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem długoterminowy. Najemcami będą głównie osoby fizyczne, choć może się zdarzyć, że mieszkanie wynajmie przedsiębiorca dla swoich pracowników. Spółka zastrzegła jednak, że budynki i lokale nie będą zajęte na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania, np. jako apartamenty na dni, aparthotel. Dlatego była przekonana, że skoro jej budynki i lokale będą wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe, to nie można ich uznać za związane czy zajęte na prowadzenie działalności. Powinny więc być opodatkowane tzw. stawką mieszkaniową, a nie znacznie wyższą dla działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Garaże muszą być opodatkowane jedną stawką podatku

Prezydent miasta takiej możliwości nie widział, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Rację spółce przyznał dopiero NSA. Po analizie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zauważył, że co do zasady grunty i budynki lub ich części o charakterze mieszkalnym nie mogą być uznane za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O ich kwalifikacji decyduje wpis do ewidencji gruntów i budynków. W spornym przypadku nie można ich też uznać za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co pozwalałoby na zastosowanie maksymalnej stawki opodatkowania.

Jak tłumaczył NSA, zwrot „związany z prowadzeniem działalności” to pewien stan prawny, a „zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej” odnosi się do okoliczności faktycznej. Chodzi o rzeczywiste, fizyczne wykorzystywanie całości albo części budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności. Za zajęte na jej prowadzenie nie mogą być zaś uznane części budynku mieszkalnego wykorzystywane, zajęte do celów mieszkaniowych, czyli do trwałego zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu. I to nawet gdy ich oddanie przez podatnika, np. dewelopera, spółdzielnię, spółkę komunalną czy innego właściciela-przedsiębiorcę, do wykorzystywania osobom trzecim jako mieszkanie nastąpiło w ramach firmy.

...ale liczy się cel

Jak podkreślił sędzia NSA Krzysztof Winiarski, za taką wykładnią przemawia też aspekt ogólnogospodarczy i społeczny. Należy się bowiem spodziewać, że w Polsce, tak jak w krajach zachodnich, ze względu na stały wzrost cen będzie się odchodzić od zakupu mieszkań na rzecz ich najmu. A ich opodatkowanie według najwyższych stawek musiałoby oczywiście przełożyć się na czynsz. To zaś kłóci się z podstawowym zasadami polityki gospodarczej i mieszkaniowej państwa.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 3831/21

Czytaj więcej

Sąd: Jest podatek od nieruchomości, choć nie ma obrotów
Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, partner w Thedy & Partners

To bardzo ważny wyrok. Cieszy, że NSA dostrzegł szerszy problem i przyznał prawo do najniższej – mieszkalnej – stawki podatku od nieruchomości od lokali wynajmowanych w działalności gospodarczej w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Nie ma bowiem znaczenia, czy właściciel udostępnia mieszkania w swojej działalności, ale to, czy w lokalu wypełniana jest funkcja mieszkaniowa. Dopiero jego faktyczne, fizyczne zajęcie na działalność może uprawniać do najwyższej stawki podatku. Szczególnie ważny jest aspekt społeczny, na który zwrócił uwagę NSA. Wyższa stawka podatku od mieszkań przełożyłaby się przecież na duże podwyżki czynszu obciążające najemców. To zaś wypaczałoby sens konstytucyjnego obowiązku prowadzenia przez państwo polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Miejmy tylko nadzieję, że będzie to jedyna wykładnia.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność