Przedsiębiorca musi pamiętać o podstawie pomocy zwracając się do organów

Jeśli firma we wniosku o odroczenie terminu płatności podatku nie powołała się na rozwiązania przewidziane w przepisach covidowych, to fiskus nie miał obowiązku brać ich pod uwagę z urzędu.

Publikacja: 09.08.2023 03:00

Przedsiębiorca musi pamiętać o podstawie pomocy zwracając się do organów

Foto: Adobe Stock

Taki wniosek płynie z wtorkowego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Poszło o ulgę w spłacie podatku, w postaci odroczenia terminu płatności. Dwa wnioski spółki dotyczyły VAT za luty i marzec 2020 r., a jeden zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników za luty 2020 r. Wynikało z nich, że spółka wnosi o pomoc de minimis. A problemy mają charakter przejściowy, związany głównie z nieregulowaniem na czas należności przez kontrahentów, m.in. wskutek pandemii.

Fiskus udzielenie ulg we wskazanej formie z art. 67b § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej uznał za niemożliwe.

Spółka nie złożyła broni. Zarzuciła m.in., że urzędnicy w ogóle nie wzięli pod uwagę szczególnych regulacji na czas pandemii, zwłaszcza art. 15 zzs ust. 1 pkt 7 tzw. ustawy covidowej z 2 marca 2020 r.

Nic to nie dało. W drugiej instancji fiskus też nie dopatrzył się żadnych argumentów za zastosowaniem ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, jaką jest odroczenie terminu płatności podatku, zwłaszcza interesu publicznego czy ważnego interesu podatnika.

Racji spółce nie przyznał też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a potem NSA. Oddalając jej skargi kasacyjne, sąd zauważył, że spółka wnosząc o sporną ulgę, wskazała na okoliczności związane z jej trudną sytuacją płatniczą i problemy z płynnością. Z wniosków i kolejnych pism wynikało, że chodzi o pomoc de minimis. Kierując się tym, fiskus uznał zaś, że nie zostały spełnione przesłanki ważnego interesu podatnika czy interesu publicznego.

Spółka dopiero w skardze do WSA podniosła kwestię konieczności analizy złożonych wniosków również pod kątem przepisów ustawy covidowej. Tymczasem w ocenie NSA, skoro spółka wnosiła o pomoc de minimis, to fiskus były tym związany. Przypomniał, że ordynacja podatkowa daje możliwość zmiany czy zgłoszenia dodatkowych żądań w trakcie postępowania podatkowego, co podatnik może uczynić do czasu wydania decyzji przez organ pierwszej instancji. Spółka z tej opcji jednak nie skorzystała, a fiskus nie ma obowiązku analizowania z urzędu wniosków podatników pod dodatkowym kątem, np. regulacji z ustawy covidowej.

Jak podkreślił sędzia NSA Jacek Pruszyński, strona, która składa wniosek o skorzystanie z określonej ulgi, w tym będąca przedsiębiorcą, ma obowiązek wskazania określonej kwalifikacji oczekiwanej pomocy.

Wyroki są prawomocne.

Sygnatura akt: III FSK 1319-1321/22

Taki wniosek płynie z wtorkowego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Poszło o ulgę w spłacie podatku, w postaci odroczenia terminu płatności. Dwa wnioski spółki dotyczyły VAT za luty i marzec 2020 r., a jeden zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników za luty 2020 r. Wynikało z nich, że spółka wnosi o pomoc de minimis. A problemy mają charakter przejściowy, związany głównie z nieregulowaniem na czas należności przez kontrahentów, m.in. wskutek pandemii.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej