Ograniczenie dla aut nie jest jednorazowe

Limitowanie kosztów dla samochodów osobowych w leasingu dotyczy też tych oddawanych do odpłatnego dalszego używania np. spółkom zależnym.

Aktualizacja: 21.07.2023 06:28 Publikacja: 21.07.2023 03:00

Ograniczenie dla aut nie jest jednorazowe

Foto: Adobe Stock

Używanie aut to od lat biznesowy standard. Ma je prawie każda firma, nierzadko w leasingu. Ale wprowadzone od 2019 r. ograniczenia w rozliczaniu kosztów podatkowych wydatków z nimi związanych życia podatnikom nie ułatwiły. I nie ucieszy ich jeden z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

W firmowej rodzinie...

Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. O jej wydanie w kwietniu 2029 r. wystąpiła spółka zajmująca się obrotem giełdowym. We wniosku wyjaśniła, że jako leasingobiorca zawiera umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Z części korzysta na potrzeby swojej działalności. Pozostałą przekazuje spółkom zależnym do odpłatnego korzystania na podstawie porozumień o współpracy, np. umowy wynajmu.

Czytaj więcej

Leasing firmowo-prywatnego samochodu w kosztach PIT

Spółka tłumaczyła, że w takim przypadku odgrywa rolę wynajmującego, a spółki zależne najemców, na które wystawia refaktury. Spółki zależne zobowiązują się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z umowami leasingu aut. Są obciążane opłatami leasingowymi oraz serwisowymi. Refakturowanie odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia. A spółka takie przekazywanie traktuje jako odpłatne świadczenie usług i rozpoznaje przychód.

W tej sytuacji spółka chciała m.in. potwierdzenia 100-proc. prawa do kosztów od leasingowanych aut oddanych spółkom zależnym. Przekonywała bowiem, że w jej przypadku nie mają ograniczenia m.in. z art. 16 ust. 1 pkt 49 i 49a ustawy o CIT. Limity obowiązują tylko spółki zależne. Nie mają zaś zastosowania, gdy ktoś je tylko refakturuje i sam nie korzysta z samochodu osobowego. W przeciwnym razie doszłoby do dwukrotnego ograniczenia kosztu podatkowego dla tego samego zdarzenia.

Ta argumentacja nie przekonała fiskusa. Nie zgodził się, że spółka ma prawo wrzucić w swoje koszty całość opłat leasingowych, składek ubezpieczeniowych oraz opłat używania samochodów osobowych. W ocenie fiskusa ograniczenia wprowadzone dla kosztów związanych z autami firmowymi mają bowiem zastosowanie także do samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu i oddawanych do odpłatnego używania spółkom zależnym.

Spółka z tą wykładnią się nie zgodziła, zaskarżyła ją i w pierwszej instancji wygrała. Po gruntowanej analizie przepisów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doszedł do przekonania, że celem zmian wprowadzonych w kosztach przy autach osobowych nie było ich wielokrotne wyłączanie. W ocenie sądu sporne ograniczenia obejmują sytuację, gdy to podatnik ponosi opłaty w związku z używaniem przez niego samochodu osobowego. Nie ma więc zastosowania, gdy co prawda podatnik ponosi je, ale nie używa danego auta, bo przekazuje je za odpłatnością do korzystania.

Tej korzystnej dla podatników wykładni nie udało się obronić w drugiej instancji. NSA uznał bowiem, że racja jest po stronie fiskusa. W ocenie sądu sporne przepisy w warstwie językowej są dość jasne i stanowią lex specialis.

...limit stosuje każdy

NSA nie przekonał zarzut, że ograniczenia mogą być stosowane dwukrotnie. To wynika bowiem z brzmienia przepisów. To spółka decyduje się na takie ułożenie swoich stosunków i refakturuje koszty na spółki zależne, które bezpośrednio nie są leasingobiorcami. I powoduje to, że sporne ograniczenia stosuje się zarówno do skarżącej, jak i do spółek zależnych, które wynajmują auta.

Zdaniem NSA to, że ustawodawcy nie chodziło o wielokrotne stosowanie limitowania nie wynika z procesu legislacyjnego. Jak podkreślił sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie regulacji, z której wynikałoby, że dalszy leasing, dalszy wynajem czy jakakolwiek umowa dotycząca użytkowania przenosi limit na końcowego użytkownika, odbiorcę świadczeń.

Nie można więc uznać, że sporne ograniczenia dotyczą tylko tego, kto fizycznie użytkuje. Dotyczą wszystkich i trzeba to brać pod uwagę przy ewentualnej kalkulacji zyskowności przychodu, np. z najmu.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 129/21

Opinia dla „rzeczpospolitej”

Robert Krasnodębski radca prawny, doradca podatkowy

Wyrok NSA nie jest korzystny dla firm. A regulacje dotyczące podatkowych skutków korzystania przez przedsiębiorców w działalności gospodarczej z samochodów osobowych są przykładem złej jakości polskich podatków. Dominuje w nich przeregulowanie, niekonsekwencja, nieoczekiwane wolty ustawodawcy, brak uzasadnienia i wyjaśnienia celu niektórych rozwiązań legislacyjnych, a także rozbieżne interpretacje oraz niedostosowanie przepisów do etapu rozwoju praktyki gospodarczej. To podstawowy katalog zarzutów, jakie można postawić wielu regulacjom. Jednakże to przy samochodach osobowych wady te uwidaczniają się w pełnej okazałości, znacząco utrudniając nawet sądom administracyjnym spójne podejście. A wydaje się to spowodowane jedynie powszechnym korzystaniem z nich w całej gospodarce. I tylko szczególną, niezrozumiałą niechęcią, z jaką ustawodawca traktuje korzystanie z tych środków transportu.

Używanie aut to od lat biznesowy standard. Ma je prawie każda firma, nierzadko w leasingu. Ale wprowadzone od 2019 r. ograniczenia w rozliczaniu kosztów podatkowych wydatków z nimi związanych życia podatnikom nie ułatwiły. I nie ucieszy ich jeden z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

W firmowej rodzinie...

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Sądy i trybunały
Sędzia, który kradł pendrive'y nadal w zawodzie. Zarabia 10 tys. zł miesięcznie
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów