Transakcja WNT ma miejsce gdy towar transportowany jest z jednego kraju UE do drugiego przez czynnego podatnika VAT z wyjątkiem m.in. nabycia towarów o wartości poniżej 50 000 zł przez nievatowców, rolników ryczałtowych, podatników zwolnionych z VAT oraz podatników, którym nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego.

Obowiązek podatkowy